Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Partnerregistratie in Colorado

22 maart 2013 -

In de Amerikaanse staat Colorado kunnen vanaf 1 mei a.s. paren van gelijk geslacht een geregistreerd partnerschap sluiten. Gouverneur John Hitckenlooper tekende donderdag 21 maart de wet die dat mogelijk maakt.

Aan die feestelijke ondertekening is een lange strijd vooraf gegaan. In 2006 stemde de meerderheid van de kiezers in Colorado voor het opnemen van een bepaling in de Grondwet van de staat om het huwelijk te beperken tot man/vrouw-relaties. Daarna is – vooral door de Democraten – lang geprobeerd om in elk geval een vorm van partnerregistratie voor paren van gelijk geslacht in te voeren.

Na twee mislukte pogingen is het nu wel gelukt – vooral omdat de Democraten sinds de verkiezingen van november jl. zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben.

Februari jl. diende de Democratische senator Pat Steadman een wetsvoorstel voor partnerregistratie in bij de Senaat – dat met een meerderheid van 21-13 werd aangenomen. Het wetsvoorstel werd deze maand ook aangenomen door het Huis van Afgevaardigden – sinds januari geleid door de openlijk homoseksuele Speaker Mark Ferrradino, die met trots de uitslag bekend maakte.

Gouverneur John Hitckenlooper had vooraf al laten weten dat hij de wet zou ondertekenen en hij deed dat in een feestelijke bijeenkomst geleid door senator Steadman. Vanaf 1 mei a.s. kunnen de eerste paren van gelijk geslacht hun relatie laten registreren.

 

Partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht is al ingevoerd in het Distict of Colombia (de hoofdstad Washington) en in 9 Amerikaanse staten, namelijk: Californië, Delaware, Hawaii, Illinois, Nevada, New Jersey, Oregon, Rhode Island en Washington.

Ook het huwelijk is voor paren van gelijk geslacht opengesteld in het District of Columbia en in 9 staten, namelijk: Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont en Washington. Daar kunnen binnenkort de staten Illinois en Rhode Island bijkomen – en wie weet ook Californië, want over het grondwettelijk verbod om het huwelijk open te stellen beslist binnenkort het federale Hooggerechtshof. De eerste hoorzittingen.daarover worden komende week gehouden.

[Bron: The Advocate]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , ,