Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Partnerschap voor internationale LHBT-emancipatie getekend

2 oktober 2015 -

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en COC Nederland tekenden op woensdag 30 september een Strategisch Partnerschap voor internationale LHBT-emancipatie en mensenrechten. De organisaties gaan de komende vijf jaar gezamenlijk de LHBT-beweging in zestien landen versterken.

Het Strategisch Partnerschap werd getekend tijdens een feestelijke bijeenkomst op het ministerie van Buitenlandse Zaken door Eric Hilberink (plv. directeur Multilaterale Instellingen en Mensenrechten, ministerie van Buitenlandse Zaken) en Koen van Dijk (directeur COC Nederland) – zie foto hierboven.

Onder de titel Partnership for Rights, Inclusivity, Diversity and Equality (PRIDE) gaan het ministerie en COC Nederland zich de komende vijf jaar inzetten om buitenlandse LHBT-organisaties te versterken. Daarbij ligt het accent op beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Het partnerschap concentreert zich op 16 landen in Afrika, Azië en de Caraïben.

COC zal zich met organisaties uit deze landen ook inzetten voor LHBT-mensenrechten bij regionale en globale mensenrechtenfora zoals de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Het partnerschap besteedt bijzondere aandacht aan thema’s als religie, LBT-vrouwen en armoedebestrijding.

Bridging the Gaps - Jonge LHBT’s gaan in Zuid-Afrikaanse townships het gesprek aan over homoseksualiteit en aidspreventie - FOTO Waldo Swiegers

COC ondersteunt de LHBT-beweging in landen als Zuid-Afrika – Foto: Waldo Swiegers

Dankzij het strategisch partnerschap kan COC Nederland nu LHBT-organisaties in totaal 35 landen ondersteunen. Het COC wordt daarmee één van de grootste organisaties op het gebied van LHBT-mensenrechten in de wereld.

COC Nederland is al jaren actief op internationaal niveau. Zo ondersteunt het COC organisaties in Afrika, Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en voormalige Sovjetrepublieken in het kader van o.a. het programma Bridging the Gaps. Ook gebruikt het COC haar consultatieve status bij de Verenigde Naties om de stem van LHBT-activisten uit de hele wereld te laten horen op het wereldtoneel.

Dat het COC één van de 25 partners van minister Lilianne Ploumen wordt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, werd bekend op 30 januari jl. PRIDE gaat op 1 januari 2016 officieel van start.

[Bron: COC NL]

Foto bovenaan: Eric Hilberink (Buitenlandse Zaken) en Koen van Dijk (COC Nederland) tekenen het strategisch partnerschap – Foto: ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

Steun het internationale werk van het COC met een donatie aan het PRIDE FONDS.

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , ,