Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Partnerschapsregistratie en adoptie paren van gelijk geslacht in Malta

15 april 2014 -

Het parlement van Malta heeft afgelopen avond ingestemd met het wetsvoorstel om een vorm van partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht in te stellen en adoptie door deze paren mogelijk te maken. COC Nederland feliciteert de Maltese LHBT-organisatie MGRM met het goede nieuws!

Het wetsvoorstel van de regering van premier Joseph Muscat (Arbeiderspartij) werd gesteund door 37 parlementsleden. De 30 leden oppositie van de Nationale Partij onthielden zich van stemming.

NP-leider Simon Busuttil maakte duidelijk dat zijn partij wel partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht steunt, maar aarzelt als het om adoptie gaat. De oppositieleider betreurd het dat door het opnemen van adoptie er geen unanimiteit in het parlement zal zijn voor de partnerschapsregistratie. De oppositie had liever een apart wetsvoorstel in stemming willen hebben over adoptie, waar volgens Busuttil de meerderheid van de Maltese bevolking tegen is. Busuttil verweet premier Muscat daarom met het gecombineerde wetsvoorstel doelbewust verdeeldheid te hebben willen zaaien in plaats van naar eenheid te streven.

Het wetsvoorstel regelt niet enkel partnerschapsregistratie en adoptie, maar ook de huwelijken of geregistreerde partnerschappen van Maltese paren van gelijk geslacht die zij in het buitenland al hadden gesloten worden erkend als Maltees geregistreerd partnerschap. Bovendien krijgen de eventuele buitenlandse partners van Maltese burgers die in het buitenland hun relatie al wettelijk hadden geregeld een verblijfsvergunning.

Onmiddellijk na de stemming brak er een groot feest uit op het plein voor het parlementsgebouw in de Maltese hoofdstad Valetta. Premier Muscat werd door zo’n duizend mensen met gejuich ontvangen. In een korte toespraak zei de premier dat Malta een grote stap richting een liberale en vrije samenleving te hebben gezet. “Ik heb dit voor mijn kinderen gedaan, om er voor te dat zij opgroeien in een land waar gelijkberechtiging heerst.”

Invoering van partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht en adoptie door deze paren mogelijk maken was een verkiezingsbelofte van de Arbeiderspartij tijdens de eind vorig jaar gehouden parlementsverkiezingen. De nieuwe president van Malta Marie-Louise Coleiro Preca – lid van de Arbeiderspartij en 4 april jl. geïnstalleerd – heeft laten weten de wet met haar handtekening te zullen bekrachtigen.

Malta is het 22ste Europese land die een vorm van partnerschapsregistratie invoert en het 10de land dat adoptie door paren van gelijk geslacht wettelijk mogelijk maakt. Denemarken was in 1989 het eerste land ter wereld dat partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht invoerde – kort daarna gevolgd door Noorwegen (1993), Zweden (1995) en IJsland (1996). In deze landen is inmiddels het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht en sindsdien is partnerschapsregistratie als wettelijke relatievorm opgeheven. In Nederland werd partnerschapsregistratie (voor alle paren) in 1998 ingevoerd. Sinds 2006 kunnen paren van gelijk geslacht gezamenlijk een kind adopteren.

Overigens stemde het Maltese parlement ook over een amendement op het grondwetsartikel dat discriminatie verbiedt. Voortaan is ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit in Malta verboden.

[Bron: COC NL, Malta Today, MGRM – Illustratie: ILGA-Europe]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , ,