Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Partnerschapsregistratie in Italië

11 mei 2016 -

Het Italiaanse Lagerhuis heeft met grote meerderheid ingestemd met partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht. De Italiaanse premier Matteo Renzi spreekt van een ‘historische dag’, maar de Italiaanse LHBT-organisatie Arcigay bekijkt de wet met gemengde gevoelens, vooral omdat het adoptierecht voor paren van gelijk geslacht ontbreekt. Tegenstanders zeggen een referendum te willen organiseren om relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht grondwettelijk te verbieden.

Afgelopen februari werd de wet al goedgekeurd door de Senaat. Nu ook het Lagerhuis heeft ingestemd, kan de wet voor formele ondertekening naar president Sergio Mattarella. Het is nog niet precies bekend wanneer de eerste Italiaanse paren een geregistreerd partnerschap kunnen sluiten.

Verschillen

Het Italiaanse geregistreerd partnerschap (unione civile) geeft paren van gelijk geslacht dezelfde rechten als gehuwde m/v-paren als het gaat om bijvoorbeeld erfrecht, belasting- en premieheffing, het recht om medische beslissingen te nemen voor de partner als die dat zelf niet meer kan en het recht om elkaars achternaam te dragen.

Maar er zijn ook verschillen met het huwelijk. Adoptie is niet toegestaan – ook stiefouderadoptie niet, waarbij de adoptieouder de partner is van de biologische ouder. Italiaanse rechters hebben in adoptiezaken overigens al tal van vonnissen geveld in het voordeel van roze ouders. Verder is blijft kunstmatige inseminatie voor lesbische paren verboden.

Een opmerkelijk verschil met het huwelijk is ook dat geregistreerde partners elkaar geen trouw verschuldigd zijn. Overspel is daarmee geen grond om het geregistreerd partnerschap te ontbinden, wat bij gehuwden wel het geval kan zijn.

Tenslotte geldt in Italië dat een huwelijk behalve op het stadhuis ook rechtsgeldig in de kerk gesloten kan worden. Een partnerschap zal echter enkel geregistreerd kunnen worden op het stadhuis.

Bitterzoete overwinning

De Italiaanse LHBT-organisatie Arcigay is verheugd dat er nu een vorm van wettelijke erkenning voor paren van gelijk geslacht komt. Door het ontbreken van het adoptierecht wordt echter gesproken van een ‘bitterzoete overwinning’.

ITALIË - Arcigay - partnerschapsregistratie - 11 mei 2016

“De muur die vooral door het Vaticaan is opgetrokken tegen onze burgerrechten is gevallen en dus is er sprake van een historisch en politiek belangrijk moment”, zegt honorair-voorzitter Franco Grillini van Arcigay. “Maar wat paren van gelijk geslacht werkelijk willen is de openstelling van het huwelijk, zoals dat al mogelijk is in Amerika en tal van West-Europese land. De strijd daarvoor gaat door.”

Vertrouwenskwestie

Al tijdens zijn verkiezingscampagne in 2013 beloofde de huidig premier Matteo Renzi (zie foto) een vorm van partnerregistratie voor paren van gelijk geslacht. Die belofte heeft de premier nu ingelost, maar hij heeft daar wel tal van concessies voor moeten doen – waarvan het schrappen van het adoptierecht het meest in het oog springt – en voor de stemming in het Lagerhuis zelfs de vertrouwenskwestie moeten stellen om zijn partijgenoten binnenboord te houden.

Tegenstand

De drie rechtse partijen die tegen het wetsvoorstel stemden – Lega Nord, Italia Unica en Fratelli di Italia – hebben laten weten dat ze een referendum gaan voorbereiden om de Italiaanse Grondwet zo aan te passen dat relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht verboden wordt. Mogelijk krijgen ze daarbij steun van Nieuw Centrumrechts, de conservatieve partij van vicepremier Angelino Alfano.

Matteo Salvini van Lega Nord heeft bovendien partijgenoten die burgemeester zijn opgeroepen om niet aan de uitvoering mee te werken, omdat de wet de ‘voorbode is van homoseksuele adoptie’.

Europees Hof

Italië was het laatste West-Europese land zonder een vorm van relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht. Verzet daartegen van de invloedrijke Rooms-Katholieke Kerk – onder aanvoering van het Vaticaan – was daar een van de voornaamste redenen voor. Invoering werd echter onontkoombaar toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2015 oordeelde dat Italië de mensenrechten schendt door paren van gelijk geslacht geen enkele vorm van wettelijk bescherming en erkenning te geven.

[Bron: COC NL – Foto Matteo Renzi – CC-Palazzo Chigi]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , , ,