Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Pechtold terughoudend homo-emancipatie Aruba en Antillen

10 februari 2006 -

Minister Pechtold stelt zich terughoudend op voor wat betreft de Nederlandse bemoeienis met de emancipatie van homoseksuelen op Aruba en de Antillen. Dat antwoordt hij op Kamervragen van partijgenoot Lousewies van der Laan.

‘Te sterke bemoeienis met dit vraagstuk vanuit de Nederlandse regering zal naar verwachting averechts werken’, zo motiveert de minister voor Koninkrijksrelaties zijn terughoudendheid.

Wel stelt Pechtold dat naar zijn mening homoseksuelen op Aruba en de Nederlandse Antillen te weinig kunnen rekenen op bescherming van de overheid.

Van der Laan stelde vragen over het ontbreken van subsidies voor homo-emancipatie op de Nederlandse Antillen en Aruba, terwijl er wel geld wordt gereserveerd voor homo-emancipatieprojecten in ondermeer Bulgarije en Oekraïne.

Volgens Pechtold kunnen homo-emancipatieprojecten in Aruba door Nederland gefinancierd worden als organisaties daarvoor subsidie aanvragen bij Cede Aruba. Pechtold zegt er sterk aan te hechten dat homoseksuelen op Aruba hiertoe zelf het initiatief nemen. Van der Laan hoopte echter dat Pechtold zich in zou zetten tegen de homofobie op Aruba en de Nederlandse Antillen.

In zijn antwoord verwijst Pechtold naar de weigering van de Arubaanse regering om het huwelijk van het in Nederland getrouwde paar Esther en Charlene Oduber-Lamers in te schrijven in het bevolkingsregister. ‘Gezien de reacties in Aruba op deze kwestie is duidelijk geworden dat er onder de Arubaanse bevolking weerstand bestaat tegen de gelijke behandeling van homoseksuelen. Wel zal ik bij mijn volgende bezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba de positie van homoseksuelen wederom aan de orde stellen’.

Volgens de minister is het voor de verbetering van de positie van homoseksuelen in Aruba en de Nederlandse Antillen vooral van belang dat homoseksuelen zelf het initiatief nemen in de strijd voor hun emancipatie en laten zien dat ook zij als burgers een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. ‘Hiervoor is het wel noodzakelijk dat homoseksuelen dan kunnen rekenen op bescherming door de overheid. Op dit moment wordt die bescherming onvoldoende geboden’, aldus Pechtold.

‘Indien blijkt dat de Arubaanse en Antilliaanse overheid stelselmatig personen op grond van hun seksuele voorkeur – in strijd met de geldende internationale mensenrechtenverdragen – discrimineren, zal ik maatregelen hiertegen voorstellen aan de regering van het Koninkrijk. Aruba en de Nederlandse Antillen dienen op grond van het Statuut voor het Koninkrijk zorg te dragen voor de verwezenlijking van de mensenrechten’. Volgens Pechtold kan discriminatie echter alleen worden bestreden wanneer die zichtbaar is. ‘Het is daarom van belang dat homoseksuelen die gediscrimineerd worden zich hiertegen verzetten door gebruik te maken van de bestaande rechtsmiddelen’, aldus Pechtold.

In hoger beroep is overigens uitgesproken dat de huwelijksakte van het echtpaar Oduber-Lamers ‘naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een register van de Burgerlijke Stand’. De regering van Aruba is tegen deze uitspraak bij de Hoge Raad in cassatie gegaan. COC Nederland en HLBF.NL ondersteunen het echtpaar Oduber-Lamers in deze juridische strijd.

Zie voor meer informatie:

COC naar Hoge Raad

Aruba – aangifte homo-discriminatie

Aruba – weigering erkenning lesbo-echtpaar

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
,