Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Portugal – Lesbo-stel knokt voor ‘homohuwelijk’

4 februari 2006 -

Het lesbische paar Helena Paixao en Teresa Pires knokt in Portugal voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. De vrouwen willen de Portugese staat dwingen om hen te laten trouwen en zo het pad effenen voor ‘homohuwelijken’ in hun land.

Helena Paixao (35) en Teresa Pires (28) zijn al meer dan drie jaar samen. Ze wonen sinds enkele maanden in Aveiro, een stad in het midden van Portugal. Ze leven samen met Marisa, de dochter van Helena. Teresa heeft ook een dochter, maar mocht haar van de rechter niet opvoeden. Volgens de rechter vervulde Teresa niet ‘de morele voorwaarden’ om haar dochter te kunnen grootbrengen.

De beide vrouwen zijn bij de burgerlijke stand in Lissabon langs gegaan met de vraag hun relatie te laten registreren. De vrouwen beseffen dat ze weinig kans van slagen maken, want het burgerlijk wetboek in Portugal kent geen huwelijken van homo- of lesbostellen. Het verzoek werd dan ook, niet verrassend, afgewezen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand wees de vrouwen erop dat er in het burgerlijk wetboek in Portugal enkel sprake is van huwelijken tussen twee mensen van verschillend geslacht.

Maar op termijn hopen Lena en Teresa wel succes te boeken door te verwijzen naar artikel 13 uit de Portugese Grondwet dat discriminatie op grond van seksuele voorkeur uitdrukkelijk verbiedt. De vrouwen willen met hun actie het debat in Portugal aanwakkeren. ‘Hoe meer de mensen aanvaarden om er met open vizier over te spreken, des te meer kracht zal onze eis krijgen’.

Teresa en Lena zijn het eerste homoseksuele paar in Portugal dat zich zo in de media wil profileren.

Hun advocaat, die geen honorarium vraagt, had al ingeschat dat de stap naar de burgerlijke stand wel publiciteit, maar geen praktisch resultaat zou opleveren. Hij zal de vrouwen nu gaan helpen een procedure aan te spannen wegens het niet naleven van de Grondwet. Hij zal daarvoor bij de rechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de burgerlijke stand. De advocaat is ook bereid het dossier aan te kaarten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Luxemburg.

Volgens recente opiniepeilingen willen de meeste Portugezen nog niet horen van huwelijken van homo- en lesbostellen.

Categorie:
Internationaal
Tags: