Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Positieve reacties op oordeel over geslachtsregistratie van Duits Hof

8 november 2017 -

Veel LHBTI-organisaties, waaronder het COC, zijn positief over een historisch oordeel over geslachtsregistratie van het Duitse Constitutionele Hof. Het Hof maakte woensdag in een oordeel uit oktober bekend dat de Duitse overheid naast ‘man’ en ‘vrouw’ een derde registratie optie moet creëren of geslachtsregistratie helemaal achterwege moet laten.

Volgens het Hof beschermt de Duitse Grondwet de rechten van personen die zich niet als ‘man’ of ‘vrouw’ identificeren. Het Hof stelt dat de Duitse overheid de Grondwet schendt door deze mensen geen mogelijkheid te bieden om geslachtsregistratie achterwege te laten of zich anders te laten registreren dan als ‘man’ of ‘vrouw’.

Het Hof komt met dit vonnis tegemoet aan de klacht van iemand die als vrouw geregistreerd staat, maar bij wie uit een chromosomenanalyse blijkt dat die man noch vrouw is en die zich juridisch ook niet wil laten vastleggen op ‘man’ of ‘vrouw’.

Op grond van dit vonnis moet de Duitse staat voor oktober 2018 naast ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ ook een derde geslacht kunnen vastleggen voor mensen met een intersekse-conditie. De rechters stellen ‘inter’ of ‘divers’ voor en wijzen er nadrukkelijk op dat het een ‘positieve aanduiding van het geslacht’ moet zijn.

LHBTI-organisaties als OII Europe, IVIM-OII Germany, TGEU en de Bundesvereinigung Trans* zijn gelukkig met het oordeel van het Constitutionele Hof. In een gezamenlijke verklaring spreken ze van een ‘baanbrekend oordeel’ en ‘een baken van hoop voor iedereen in Duitsland en Europa die zich niet thuis voelt in de bestaande normen voor gender en geslacht’. Het COC sluit zich daarbij aan.

“Er zijn meer dan twee genders en geslachten. Het is de hoogste tijd om de rechten te erkennen van iedereen die zich niet identificeert als uitsluitend mannelijk of vrouwelijk, wat ook hun geslachtskenmerken zijn. Deze personen zijn nu bijzonder kwetsbaar voor geweld, discriminatie en ongelijke behandeling”, aldus de gezamenlijke organisaties.

Het COC roept, met TNN en NNID, de Nederlandse regering al langer op om geslachtsregistratie af te schaffen. Volgens de belangenorganisatie is geslachtsregistratie onnodig en dwingt het mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen.

[Bron: COC NL – Foto: COC NL/PhT]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Intersekseconditie
Tags:
, , , , , , , , , , ,