Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Primeur: Raad van Europa neemt resolutie kinderen met intersekse conditie aan

4 oktober 2013 -

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) heeft voor het eerst een resolutie aangenomen waarin ook de positie van kinderen met een intersekse conditie aan de orde komt.

In de resolutie worden de lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen ‘onderzoek te stimuleren om de kennis te vergroten over de specifieke situatie van mensen met een intersekse conditie’. Verder wordt opgeroepen ‘te waarborgen dat niemand onderworpen wordt aan onnodige medische of chirurgische behandelingen, die meer cosmetisch zijn dan van vitaal belang voor de gezondheid van kinderen’ en ‘het waarborgen van de lichamelijke integriteit, de autonomie en zelfbeschikking van de betrokken personen’. Tenslotte wordt ook aanbevolen dat ‘gezinnen met kinderen met een intersekse conditie adequate hulpverlening en ondersteuning’ krijgen.

Dit is de eerste keer dat in een resolutie van een Europese instelling aandacht wordt gegeven aan de positie van mensen met een intersekse conditie. ILGA-Europe – de Europese koepelorganisatie van LBHT-organisaties – en de Organisation Intersex International Europe (OII Europe) zijn verheugd met het aannemen van de resolutie en spreken van een ‘historische gebeurtenis’.

Het taalgebruik van de resolutie duidt er volgens ILGA-Europe en OII Europe op dat er een verschuiving is opgetreden van het nu gebruikelijke medische domein naar een benadering die van intersekse conditie een mensenrechtenkwestie maakt. Dat blijkt uit de nadruk op lichamelijke integriteit, autonomie en zelfbeschikking en de oproep om een eind te maken aan cosmetisch-medische en chirugische behandelingen.

De resolutie is gebaseerd op het rapport van PACE-lid Marlene Rupprecht. ILGA-Europe en OII Europe danken haar voor het feit dat ze de inbreng van deze organisaties in haar eindrapport heeft opgenomen.

Zie: Resolution 1952 (2013) Children’s right tot physical integrity

[Bron: ILGA-Europe, OII Europe – Foto Raad van Europa – PACE: CC-PPCOE]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,