Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Protest tegen Poetin in Brussel

27 januari 2014 -

Op 27 januari is op het Schumannplein in Brussel de manifestatie Free Russia! gehouden vanwege het bezoek van de Russische president Vladimir Poetin voor topoverleg met de Europese Unie.

Zo’n 200 deelnemers namens tal van LHBT- en mensenrechtenorganisaties wilden met de manifestatie de aandacht van de Europese Unie vestigen op de aanhoudende repressie in Rusland van maatschappelijke non-gouvernementele organisaties (ngo’s), politieke activisten, etnische en godsdienstige minderheden en de LHBT-gemeenschap.

Woordvoerder Jeroen Borghs van de Vlaamse LHBT-organisatie çavaria spreekt van een geslaagde actie: “Deze actie was een breed initiatief van meer dan dertig organisaties. Wij willen de Europese Unie eraan herinneren om mensenrechten mee te nemen in alle contacten met Rusland. Gezien de grote aandacht, mogen we spreken van een succes.”

De manifestatie valt samen met de EU-Rusland-top. Daarvoor komt de Russische president Vladimir Poetin vandaag naar Brussel. Verdere acties worden niet uitgesloten.

De relatie tussen de EU en Rusland is gespannen, mede vanwege de crisis in Oekraïne. Om te beklemtonen dat het geen ‘business as usual’ is in de onderlinge verhoudingen is het programma zo zakelijk mogelijk gehouden: het gebruikelijke diner is daarom bijvoorbeeld van het geschrapt. Naast de situatie in Oekraïne en de handelsbetrekkingen staan ook mensenrechten op het programma. Het dagblad Trouw meldt daarover vanmorgen dat dit heikele agendapunt – aan de vooravond van de opening van de Winterspelen in Sotsji – juist geschrapt zou zijn.

Aan de manifestatie Free Russia! werd o.a. door de volgende organisaties deelgenomen: International Partnership for Human Rights, Amnesty International, ILGA-Europe, ILGA World, çavaria, Outrage!, Human Rights Watch, Rainbow House Brussels, Arc-en-Ciel Wallonie, Brussels Gay Sports, Belgian Pride, Tels Quels, Tels Quels Jeunes, Merhaba en Homoparentalités.

[Bron/Illustraties: ZiZo]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , ,