Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Raad van Europa stemt voor baanbrekende transrechtenresolutie

22 april 2015 -

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) nam vandaag met een tweederde meerderheid een brede resolutie aan over de mensenrechten van transgenders in Europa. COC Nederland noemt het besluit ‘baanbrekend.’  

Voorafgaande aan de stemming spraken transgenderactivisten met leden van de Parlementaire Assemblee over hun mensenrechtenstrijd en de problemen waarmee transgenders in Europa te maken hebben. Deze bijeenkomst werd medegeorganiseerd door COC Nederland.

Niet eerder kwam in Europa zo’n brede oproep tot stand om de mensenrechten van transgenders te eerbiedigen en te bevorderen. Bij de Raad van Europa zijn 47 landen aangesloten.

Resolutie

In de resolutie worden de lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen een einde te maken aan discriminatie van transgenders en tot het schrappen van wetgeving die de rechten van deze groep beperkt. De resolutie stelt dat werkloosheid en transfoob geweld voor veel transgenders de dagelijkse realiteit zijn. De resolutie roept op om genderidentiteit expliciet op te nemen in anti-discriminatiewetgeving.

De lidstaten van de Raad worden opgeroepen om wettelijke regelingen voor geslachtsregistratie te baseren op zelfbeschikking. Nu is in 33 lidstaten van de Raad van Europa aanpassing van de geslachtsaanduiding in officiële documenten zoals het geboortebewijs slechts mogelijk na sterilisatie, medische diagnose en evt. echtscheiding. Verder wordt voorgesteld om het mogelijk te maken dat mensen in hun identiteitspapieren, in plaats van ‘m’ of ‘v’, een derde genderaanduiding (‘x’) kunnen laten opnemen.

In de resolutie wordt ook bepleit dat de voor transgenders noodzakelijke medische ingrepen en psychologische hulp vrij beschikbaar dienen te zijn en vergoed moeten worden door de ziektekostenverzekering. De lidstaten dienen zich er verder voor in te zetten dat nationale en internationale classificaties worden aangepast op grond waarvan genderdysforie nu als geestesziekte wordt aangemerkt.

Transgenders in Nederland

De resolutie heeft ook betekenis voor transgenders in Nederland. Op aandringen van het COC en TNN zijn sterilisatie of lichamelijke aanpassing sinds 2014 niet langer vereist om de geslachtsaanduiding in officiële documenten als het paspoort te laten wijzigen. Er is echter ook in Nederland niet één wettelijke bepaling die discriminatie van transgenders expliciet verbiedt. Transgenders krijgen in ons land niet alle medische kosten in een transitietraject vergoed; er is bijvoorbeeld geen vergoeding voor gezichtsontharing en borstconstructie. Tenslotte is bestaat er in Nederland nog geen mogelijkheid om geslachtsregistratie in officiële documenten achterwege te laten of een ‘x’ te laten plaatsen. Dit zijn alle zaken waarvoor het COC zich inzet.

TGEU Transgender EuropeTransgender Europe (TGEU) heeft de afgelopen jaren hard met de instanties en partijen samengewerkt om tot deze resolutie te komen.

“Dit is een historisch moment voor transgenders”, zegt Alecs Recher van TGEU. “Parlementariërs van alle partijen hebben hun steun uitgesproken voor de mensenrechten van transgenders. We danken Deborah Schembri hartelijk voor haar uitstekende werk. Nu is het aan de lidstaten om deze baanbrekende resolutie tot realiteit te maken.”

In samenwerking met COC Nederland, Amnesty International, Human Rights Watch en Open Society organiseerden TGEU een debat en een tentoonstelling in het gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg. Op dinsdag 21 april werd een paneldebat georganiseerd waar transactivisten uit Ierland, Frankrijk, Litouwen, Oekraïne en Turkije spraken over hun dagelijks leven en mensenrechtenstrijd.

Malta

Het panel werd geleid door het Maltese parlementslid Deborah Schembri, die ook de indienster van de transgenderresolutie is. Malta nam afgelopen maand de Genderidenteitswet aan, waarin rechten van transgenders en mensen met een intersekse-conditie erkenning krijgen.

“We vragen niet meer dan de erkenning van fundamentele mensenrechten voor iedereen”, zei Deborah Schembri, tijdens de behandeling van de resolutie in de Parlementaire Assemblee. “Transgenders zijn deze rechten al veel te lang onthouden. Het is tijd om een einde te maken aan discriminatie in de gezondheidszorg, onderwijs en op de arbeidsmarkt. We moeten een einde maken aan die vormen van wettelijke discriminatie.”

[Bron: TGEU & PACE – Foto Raad van Europa-PACE: CC-PPCOE]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Transgender
Tags:
, , , , ,