Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Rapport over mensenrechtenschendingen LHBT’s in Iran

24 december 2013 -

Iran schendt op grote schaal de mensenrechten van LHBT’s. Dat blijkt uit het rapport ‘Denied Identity: Human Rights Abuses against Iran’s LGBT Community’ van het Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC).

De Islamitische Republiek Iran heeft sinds haar ontstaan in 1979 haar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) burgers gediscrimineerd. Het IHRDC-rapport bevat een analyse van de discriminatie die LHBT’s in Iran hebben te verduren – zowel wettelijk als in de dagelijkse praktijk – en laat gedetailleerd zien dat deze discriminatie in strijd is met internationale verdragen die ook door Iran zijn geratificeerd.

Geslachtsverandering voor transgenders is in Iran – op voorspraak van ayatollah Khomeini – wettelijk mogelijk, maar in het IHRDC wordt de zorg geuit dat er reden is om aan te nemen dat lesbische vrouwen en homoseksuele mannen ‘aangemoedigd’ worden om zulke operaties ook te ondergaan.

LHBT’s kunnen in Iran slachtoffer worden van vele vormen van discriminatie en geweld, waaronder verkrachting, willekeurige arrestaties en uitsluiting (bijvoorbeeld als het gaat om functies in het onderwijs) en de mogelijkheid veroordeeld te worden en zweepslagen of zelfs de doodstraf te krijgen.

Het rapport bevat een diepgaande analyse van de discriminerende artikelen in Iran’s Wetboek van Strafrecht en getuigenverslagen van LHBT’s die slachtoffers zijn geworden van vervolging, geweld en discriminatie.

[Bron/Illustratie: IHRDC]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,