Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Rapporten beschrijven noodsituatie Iraakse LHBT’s

20 november 2014 -

Twee recent verschenen rapporten beschrijven in detail de noodsituatie waarin Iraakse LHBT’s momenteel verkeren. De rapporten zijn opgesteld door de International Gay & Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), MADRE en de Organizations of Women’s Freedom in Iraq (OWFI).

De IGLHRC heeft de afgelopen twee jaar in samenwerking met Iraakse en internationale non-governementele organisaties (ngo’s) humanitaire steun verleend aan Iraakse LHBT’s. De bevindingen daarvan zijn uitgewerkt in twee deze week gepubliceerde rapporten: When Coming Out is a Death Sentece en We’re Here: Iraqi LGBT People’s Accounts of Violence and Rights Abuses. De publicaties illustreren het leed van en geweld tegen LHBT’s in Irak.

In We’re Here: Iraqi LGBT People’s Accounts of Violence and Rights Abuses vertellen vijf Iraakse LHBT’s hun eigen verhaal, over opgroeien in een door (burger)oorlog verscheurd land in een homo/transfobe omgeving. Voor alle vijf geldt dat ze te maken hebben gekregen met geweld en discriminatie vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

In When Coming Out is a Death Sentence plaatst deze persoonlijke verhalen in een context – als mensenrechtenschendingen waar de internationale gemeenschap op moet reageren door acties te ondernemen om de positie van Iraakse LHBT’s te verbeteren.

LHBT’s nemen van oudsher een marginale positie in de Iraakse samenleving in, met als gevolg geweld en discriminatie vanwege godsdienstige opvattingen over seksualiteit en gender –hetgeen leidt tot verstoting of zelfs moord om de eer van de familie te redden.

Door de instabiliteit in Irak is de positie van LHBT’s echter aanmerkelijk verslechterd door het ontbreken van een functionerende rechtsstaat of een maatschappelijk middenveld dat opvang en veiligheid kan bieden. In feite zijn LHBT’s vogelvrij zodra hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit bekend raakt, omdat de Iraakse overheid niet tegen het geweld en discriminatie van familieleden of islamitische milities optreedt. De enige hoop op veiligheid – vooral voor lesbische, biseksuele en transvrouwen – is onderdak vinden in een shelter of vluchten naar een veiliger deel van het land of het buitenland. Sinds de opkomst van Islamitische Staat (IS) is die vluchtweg via Iraaks Koerdistan echter geblokkeerd.

De IGLHRC roept de Iraakse overheid en de internationale gemeenschap daarom op om voor Iraakse LHBT’s veilige havens in hun eigen land in te richten en het voor hen mogelijk te maken om hun land veilig te kunnen verlaten.

[Bron/Illustratie: IGLHRC]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
,