Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Reacties op nieuwe paus Franciscus I

14 maart 2013 -

Uit de hele wereld komen reacties op de nieuwe paus Franciscus I – hierbij een overzicht van de reacties van LHBT-organisaties en van kritische katholieken.

Federación Argentina LGBT – noemt de benoeming van hun landgenoot ‘een slecht teken voor gelijkberechtiging’ en ‘een plan van de duivel’. Met die laatste woorden refereren ze aan de termen die de nieuwe paus als aartsbisschop van Buenos Aires gebruikte in zijn (verloren) strijd tegen de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Argentinië. Woordvoerder Esteban Paulón noemt de nieuwe paus een ‘militant’ als het gaat om seksuele moraal en denkt dat het Vaticaan onder zijn leiding verder zal radicaliseren, maar hij hoopt oook dat zijn landgenooot ‘de grote invloed van zijn ambt zal gebruiken om zich kritisch te uiten over geweld tegen en criminalisering van LHBT’s’. “Het zou bijzonder positief zijn als het Vaticaan de VN-Verklaring tegen de strafbaarstelling van seksuele gerichtheid en genderidentiteit zou willen tekenen”, zegt Paulón.

FELGTB – deze Spaanse LHBT-organisatie vindt dat de Kerk van Rome met de keuze voor Bergoglio ‘wederom de kans verspeelt heeft, om zich te vernieuwen’. “De witte rook, is voor ons zwart”, laat een woordvoerder weten.

Çavaria – deze Vlaamse LHBT-organisatie gunt de nieuwe paus nog het voordeel van de twijfel, en wil hem niet op zijn uitspraken als aartsbisschop van Buenos Aires, maar op zijn daden als paus beoordelen. Maar de “witte rook brengt geen roze vreugde”, concluderen woordvoerders Fran Bambust en Yves Aerts op grond van de vele LHBT-vijandige uitspraken van de nieuwe paus.

“Met zo iemand wordt het kwaad kersen eten”, vreest Bambust. “Je hoopt natuurlijk altijd dat je toch vooruitgang zal boeken, dat de man de holebi- en transgenderbewegingen zal uitnodigen voor een gesprek om het over de rol van religie bij holebi- en transnegativiteit te hebben. Maar op basis van zijn voorgeschiedenis denken we dat we onze kansen niet te hoog mogen inschatten.”

Aerts ziet toch nog een lichtpunt. “De nieuwe paus zou wel empathisch zijn en oog hebben voor minderheden heb ik me laten vertellen. Daarom zou hij ook deze naam gekozen hebben. Misschien overstijgt hij zijn vooroordelen? Bovendien had het erger gekund. Er stonden nog homofobere kandidaten op de lijst die nog minder openingen boden. Bergoglio heeft wel degelijk instemming betuigd met de kerkelijke leer over homoseksualiteit, met inbegrip van de leer dat homoseksuele mannen en vrouwen  moeten worden aanvaard met respect, mededogen en gevoeligheid en dat elke vorm van discriminatie jegens hen moet worden vermeden.”

Voor Vlaanderen ziet çavaria overigens weinig veranderen. “Zelfs de gelovige Vlaming legt de uitspraken van een paus nogal vlot naast zich neer. Dat zagen we ook al bij de vorige paus, die er ook een handje van weg had holebi’s en transgenders te schofferen. Toen werden hier hooguit wat schouders opgehaald”, zegt Bamburst. “Elders in de wereld speelt zo’n paus wel een rol, en kan hij homo- en transhaat aanzwengelen of milderen”, voegt Aerts eraan toe. “We hopen dat deze paus uiteraard mildert, en zich er zelfs van distantieert. Van een religie die naastenliefde predikt, hoop je dat ze elke vorm van haat afwijst, en niet toelaat dat mensen of overheden zich op hun leider of hun geschriften beroepen om discriminatie te legitimeren.”

LSVD – de Duitse LHBT-organisatie reageert voorzichtig op de keuze van de nieuwe paus. Woordvoerder Jörg Steinert wijst er op dat de katholieke kerk ‘voor grote uitdagingen staat en dat paus Franciscus er in moet slagen de religieuze uitgangspunten in samenspraak te brengen met het recht op seksuele zelfbeschikking’. Steinert wijst op het streven naar hervormingen aan de basis, die voor de nieuwe paus een kans bieden om op voort te bouwen.

Pink Triangle Trust – deze Britse LHBT-organisatie (aangesloten bij de International Humanist and Ethical Union) is ‘niet verbaast over de homofobie van de nieuwe paus’. “Alle rationele mensen moeten ziek geworden zijn van de jubelende reacties in de media over de keuze van de nieuwe paus”, zegt PTT-woordvoerder George Broadhead. “Daarin werd vrijwel volledig voorbijgegaan aan wat kenmerkend geworden is voor de Rooms-Katholieke Kerk: het in de doofpot stoppen van seksueel kindermisbruik door priesters, de oppositie tegen het gebruik van condooms – ook als het gaat om aidspreventie -, de oppositie tegen euthanasie – zelfs voor terminale patiënten – en natuurlijk de strijd van de kerk tegen gelijkberechtiging voor LHBT’s.”

Stonewall – woordvoerder van de Britse LHBT-organisatie Ben Summerskill hoopt dat de paus Franciscus ‘meer christelijke naastenliefde zal tonen voor de 420 miljoen LHBT’s wereldwijd dan zijn voorganger’.

Human Rights Campaign – Sharon Grovers, woordvoerder namens het Dialoog-programma van deze Amerikaanse LHBT-organisatie, hoopt dat de nieuwe paus begrijpt dat ‘de tijd voor op godsdienst gebaseerde knevelarij niet enkel voorbij is, maar ook moet worden afgewezen’. “Het demoniseren van LHBT’s en hun gezinnen door de machtige en invloedrijke Heilige Stoel is niet enkel in strijd met de beginselen van christelijke naastenliefde en de tradities van de Jezuïeten om op te komen voor gemarginaliseerde groepen in de samenleving, maar het leidt ook tot psychische schade voor miljoenen LHBT’s wereldwijd”. De nieuwe paus zou volgens Grovers ‘de tekenen des tijds moeten begrijpen en aangrijpen om op te roepen tot een waardige en respectvolle omgang met LHBT’s’.

Dignity USA – woordvoerder Marianne Duddy-Burke van deze Amerikaanse koepelorganisatie van gelovige LHBT’s wijst op de ‘harde woorden’ van kardinaal Bergoglip over LHBT’s, maar ook op het feit dat het pausschap ‘de man die daartoe geroepen wordt kan veranderen’. Daarom roept ze de nieuwe paus op zich te realiseren dat hij nu het hoofd is van een kerk waarvan ook miljoenen LHBT’s en hun gezinnen, familieleden en vrienden lid zijn. “We roepen hem op de tijd te nemen om te leren over onze levens, ons geloof en onze gezinnen alvorens als paus uitspraken over ons te doen en we staan klaar om de dialoog met hem aan te gaan”.

Equally Blessed – de Amerikaanse koepelorganisatie van katholieke LHBT’s ‘bidt dat God de nieuwe paus de moed zal geven om de stemmen te horen van alle kinderen van God, vooral ook die onderdrukt en gemarginaliseerd worden en waarover vooral denigrerend gesproken wordt’. Zijn vroegere uitspraken over LHBT’s noemen ze ‘onwaardig voor een paus, of meer nog voor wie dan ook met een pastorale verantwoordelijkheid’.

Mariënburgvereniging – deze Nederlandse vereniging van kritische katholieken ‘hoopt vurig dat de nieuwe paus het tij kan keren in de Rooms-Katholieke Kerk’. Maar ze vrezen ‘toch ook voor zijn conservatieve morele standpunten’. Voorzitter Henk Baars wijst op de forse taak voor paus Franciscus, omdat de kerk ‘geplaagd wordt door onwaarachtigheid en schandalen’. Volgens Baars moet de nieuwe paus ‘vrouwen gelijk positioneren, veel oecumenischer zijn en vooral een nieuwe morele leer ontwikkelen over homoseksualiteit, dood en leven’.

[Bron: COC NL – Illustratie: Vaticaan]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , ,