Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Recordaantal Amerikaanse bedrijven LHBT-vriendelijk

15 november 2012 -

Een recordaantal Amerikaanse bedrijven scoort het maximale puntenaantal in de deze week gepubliceerde Corporate Equality Index 2013 van LHBT-belangenorganisatie Human Rights Campaign (HRC).

HRC ijvert voor LHBT-gelijkberechtiging door politieke lobby in Washington, maar is zich er altijd goed van bewust geweest dat wettelijke maatregelen niet garanderen dat gelijke behandeling op de werkvloer ook gerealiseerd wordt. Daarvoor is ook nodig dat bedrijven en instellingen zelf de noodzaak daarvan inzien en daar naar gaan handelen.

The New Normal

Een middel dat HRC daarvoor inzet is het jaarlijks publiceren van de Corporate Equality Index – dit jaar voor de 11de keer. Voornaamste conclusie is dat een groeiend aantal bedrijven LHBT-beleid als bijna vanzelfsprekend zijn gaan voeren en daarmee zo langzamerhand duidelijk vooruit lopen op de Amerikaanse wetgeving op dit gebied.

“Terwijl de federale regering en de regeringen van veel staten achterblijven in het bestrijden van LHBT-discriminatie op de werkvloer, blijkt bescherming tegen discriminatie op de werkvloer ‘the new normal in the business world’ te zijn geworden”, constateert HRW. “Bedrijven laten ook in recordaantal hun steun blijken voor bijvoorbeeld de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.”

Volgens HRW is deze nieuwe realiteit een gevolg van de groeiende concurrentie tussen bedrijven om de beste werknemers aan zich te binden en om invloed uit te oefenen

op het consumentengedrag. ‘Bedrijven hebben daardoor een graad van LHBT-gelijkberechtiging op de werkvloer bereikt zoals nog geen eerder generatie LHBT-werknemers heeft gekend’, concludeert HRC.

Hoogtepunten:

  • Voor het eerst heeft een meerderheid van de bedrijven in de Fortune 500 beleid gericht op het beschermen van rechten op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit.
  • 252 grote bedrijven scoren de maximale punten op de meest strikte scorekaart van de Corporate Equality Index – in de index over 2012 waren dat er 189 en in 2001 nog maar 11. Die bedrijven verdienen daarmee het ‘Best Places to Work’- keurmerk.
  • Aan het samenstellen van de index over 2013 werd door een recordaantal van 688 bedrijven deelgenomen – 54 meer dan het jaar daarvoor.
  • Behalve het voeren van intern LHBT-beleid is een groeiend aantal bedrijven ook bereid om publiekelijk steunen uit te spreken voor LHBT-gelijkberechtiging door bijvoorbeeld het sponsoren van Marriage Equality-campagnes of het intrekken van financiële steun aan LHBT-vijandige instellingen – zoals de Boy Scouts.

Bij de ‘Best Places tot Work’ staan ondermeer: Alcatel-Lucent, American Express, Apple, Bain, Barclays, Chevron, Chrysler, Cisco, Coca Cola, DuPont, Ford, GlaxoSmithKline, Goldman Sachs, Hewlett-Packard, IBM, Kellogg, KPMG, Kraft, Levi Strauss, McDonalds, Microsoft, Morgan Stanley, Nike, Oracle, Pepsi Cola, Starbucks, Time-Warner, Unilever, Walt Disney, Xerox en Yahoo.

Maar er is nog een wereld te winnen, want er zijn nog altijd Amerikaanse of in de VS actieve bedrijven die weinig of niets aan LHBT-beleid doen, bijvoorbeeld: Chiquita, Del Monte, ExxonMobill, Goodyear, Harley Davidson, Nestlé en Pep Boys.

Klik HIER voor een download van de HRW Corporate Equality Index 2013.

zp8497586rq
Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,