Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Regeringssteun Europees project christelijke LHBT’ers

17 september 2013 -

Het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen* – 46 groepen in 22 Europese landen – kondigt met vreugde aan dat het financiële ondersteuning zal ontvangen van de Nederlandse regering voor de uitvoering van een driejarig Europees advocacy project.

Belangenbehartiging christelijke LHBT’ers op een hoger niveau

Het advocacy project, getiteld Breathing in the Spirit of Human Rights is een initiatief van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Het doel van het initiatief is de aandacht van Europese overheidsorganen als de Raad van Europa en het Europees Parlement te vestigen op het geweld en de dreiging jegens christelijke LHBT-groepen en mensen, vooral in de landen van Oost-Europa. Het project heeft tot doel om te lobbyen voor maatregelen en wetgeving die noodzakelijk zijn om de vrijheid van LHBT’ers en hun volwaardige participatie in de samenleving te garanderen.

Het Europees Forum is zeer dankbaar dat de Nederlandse regering, i.c. de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft besloten het advocacy werk van het Europees Forum te ondersteunen. Het is prijzenswaardig en juist dat de Nederlandse regering de nationale traditie van tolerantie en vrijheid voor allen, ongeacht seksuele gerichtheid of genderidentiteit, door deze ondersteuning opnieuw kracht heeft bijgezet. De Nederlandse regering erkent met de ondersteuning de strijd van de christelijke LHBT-groepen in Europa.

Europees Forum van christelijke LHBT-groepen

Vrijheid van godsdienst bestaat niet alleen in de vrijheid om te geloven, maar ook in de vrijheid om dit geloof tot uitdrukking te brengen in volwaardige en gelijkwaardige participatie in samenleving en kerk. Dit is één van de belangrijkste thema’s van het Europees Forum.

Dit te bereiken is voor christelijke LHBT’ers een bijna dagelijks gevecht, waarin zoveel mogelijk gezocht wordt naar veilige plaatsen om het eigen geloof in woord en praktijk te belijden. Het Europees Forum meent dat het hier om niet minder dan een mensenrecht gaat waaraan geen afbreuk mag worden gedaan zuiver en alleen op basis van seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

Het Europees Forum is een groeiend oecumenisch netwerk dat zich over heel Europa uitstrekt. De groepen en haar leden ondersteunen elkaar en alle individuen die worden geconfronteerd met discriminatie, in de kerk of in de samenleving. Het Forum vertegenwoordigt de aangesloten groepen in discussies en dialoog met internationale oecumenische organen zoals de Wereldraad van Kerken, met nationale kerken en civiele en politieke organisaties.

Het Europees Forum is opgericht in 1982. In Nederland zijn vier groepen lid: het LKP – de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, Netwerk Mirre – lesbische en biseksuele vrouwen – geloof en spiritualiteit, het WQT – Werkverband van Queer Theologen en het WKHP – Werkverband van Katholieke Homo-Pastores.

*LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

[Bron: LKP – Foto – met dank aan: European Forum LGBT Christians – Daan Stringer]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,