Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Rehabilitatie voor Duitsers veroordeeld vanwege homoseksuele handelingen

22 maart 2017 -

De Duitse regering is het eens geworden over de rehabilitatie van mannen die in het naoorlogse Duitsland zijn veroordeeld wegens homoseksuele handelingen op grond van paragraaf 175 van het Wetboek van Strafrecht. De regering heeft het wetsvoorstel van Justitieminister Heiko Maas (SPD) daarover goedgekeurd.

Homoseksuele handelingen waren in Duitsland tussen 15 mei 1871 en 10 maart 1994 strafbaar. De verscherping van paragraaf 175 van het Wetboek van Strafrecht door de nazi’s in 1935 bleef in zowel West- als Oost-Duitsland van kracht. Na 1969 werd paragraaf 175 in West-Duitsland versoepeld door een leeftijdsgrens van 21 jaar in te voeren. Vier jaar later werd die grens verder verlaagd naar 19 jaar. Pas in 1994 werd in het inmiddels weer verenigde Duitsland paragraaf 175 definitief geschrapt.

In West-Duitsland werden na de Tweede Wereldoorlog zo’n 50.000 mannen veroordeeld op grond van paragraaf 175. Dat gebeurde ook in Oost-Duitsland (DDR), maar daar was de vervolging minder intensief. In Nazi-Duitsland werden meer dan 42.000 mannen veroordeeld op basis van paragraaf 175.

Veel mannen lijden nog steeds onder de gevolgen van het vervolgingsbeleid. In 2000 nam de Bondsdag een besluit aan waarin excuses werden aangeboden aan mannen die tot 1969 strafrechtelijk waren vervolgd. In 2002 werden de oordelen tegen in de nazitijd nietig verklaard.

Het wetsvoorstel van minister Heiko Maas, dat nog door de Bondsdag moet worden goedgekeurd, moet nu ook voor rehabilitatie zorgen van de mannen die na 1945 in zowel Oost- als West-Duitsland zijn veroordeeld. Voorwaarde daarvoor is wel dat het in hun rechtszaken ging om seksuele handelingen met wederzijdse instemming en dat beide betrokken mannen ouder dan 14 jaar waren. De oordelen worden opgeheven en de slachtoffers krijgen een schadevergoeding. Die schadevergoeding bedraagt 3000 euro voor de veroordeling en 1500 euro per jaar gevangenisstraf, verblijf in een psychiatrische inrichting of heropvoedingsinstituut dat toen door de rechter is opgelegd. Deze financiële compensatie zal niet gekort worden op een evt. sociale uitkering die ontvangen wordt.

Vooruitlopend op dit wetsvoorstel heeft de Bondsdag afgelopen herfst als een vorm van collectieve schadevergoeding al besloten om de Bondstichting Magnus Hirschfeld een half miljoen euro toe te kennen. Met dat geld wordt door dit instituut o.a. de geschiedenis van vervolging op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit vastgelegd.

[Bronnen: Duitsland Instituut, Queer.de]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,