Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Rusland gedwongen VN-resolutie ‘Olympische Vrede’ aan te passen

15 september 2013 -

Diplomatieke druk heeft Rusland gedwongen om de traditionele resolutie van de Verenigde Naties voor het instellen van de zogenaamde ‘Olympische Vrede’ tijdens de Winterspelen in Sotsji aan te passen. Die resolutie bevat daardoor nu voor het eerst een passage waarin gesteld wordt dat de Spelen tot doel hebben het ‘bevorderen van sociale insluiting zonder enige vorm van discriminatie’.

De Verenigde Naties meent elke twee jaar – voorafgaande aan te houden Olympische Zomer- of Winterspelen – een resolutie aan om de zogenaamde ‘Olympische Vrede’ af te kondigen voor de periode waarin de Spelen gehouden worden. Een traditie die in feite teruggaat naar het uitroepen van een wapenstilstand tijdens de spelen in Olympia door de antieke Grieken.  

In de regel verloopt het opstellen en in stemming van deze vooral symbolische resolutie probleemloos – maar niet dit jaar en dat komt door de invoering van de anti-homowet en andere schendingen van mensenrechten in Rusland.

Er is namelijk een diplomatieke controverse ontstaan over de Russische ontwerptekst voor de resolutie. Die bevatte de belofte dat de Winterspelen toegankelijk zouden zijn voor deelnemers ‘ongeacht nu leeftijd, geslacht, fysieke capaciteiten, religie, ras en sociale status’. Seksuele gerichtheid en genderidenteit werden daarin dus niet genoemd en dat leidde tot kritiek vanwege de invoering van de Russische anti-homowet.

In de afgelopen hebben VN-diplomaten achter de schermen druk uitgeoefend op Rusland om de ontwerptekst zo aan te passen dat LHBT’s daarin ook genoemd worden. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Rusland met een nieuw tekstvoorstel is gekomen, waarin gesteld wordt dat de Winterspelen in Sotsji zich tot doel stellen de ‘sociale insluiting te bevorderen zonder enige vorm van discriminatie’. Met die nieuwe tekst zijn de onderhandelaars akkoord gegaan.

Het is voor het eerst dat de VN-resolutie over de ‘Olympische Vrede’ een antidiscriminatiepassage bevat. De resolutie zal ergens in de komende weken in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in stemming gebracht worden.

[Bron: New York Times – Foto Plaquette Olympische Vrede/IOC Lausanne: CC-giefferre]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,