Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Rusland van kwaad tot erger met voorstel strafbaarstelling homoseksualiteit

10 januari 2014 -

De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft laten weten voorstander te zijn van wetgeving om homoseksualiteit weer strafbaar te stellen in Rusland. “Dit is een afschuwelijk voorstel – het gaat in Rusland van kwaad tot erger”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Aartspriester Vsevolod Tsjaplin van het Partriarchaat van Moskou vindt dat er in Rusland een serieuze discussie gevoerd moet worden om homoseksualiteit uit het openbare leven te weren. “Het is geen slecht idee om met elkaar te debatteren over de strafbaarstelling van homoseksuele relaties”, zegt Tsjaplin tegenover persbureau Interfax.

COC-voorzitter Tanja Ineke noemt dit ‘een afschuwelijk voorstel’. Vorig jaar werd in Rusland de anti-homowet ingevoerd, waarmee ‘propaganda van niet-traditionele seksuele relaties’ verboden werd. Daarbij werd door Russische autoriteiten steeds gezegd dat die wet geen discriminatie van LHBT’s is en er op gewezen dat in Rusland sinds 1993 homoseksualiteit als zodanig ook niet strafbaar is. “Met dit voorstel gaat het in Rusland van kwaad tot erger – nog even en de oude tijden waarin LHBT’s  als misdadigers opgepakt konden worden herleven”, zegt Ineke.

In Rusland wordt de laatste dagen veel gesproken over het houden van een referendum om te beslissen of homoseksualiteit weer strafbaar te stellen. Dat is een voorstel van de Russische tv-acteur én priester Ivan Okhlobystin.

Tsjaplin laat in het midden of hij dat voorstel deelt, maar zijn opmerkingen ondersteunen de onderliggende gedachte om homoseksualiteit weer strafbaar te stellen wel. Bovendien zegt Tsjaplin ook dat ‘iedereen de kans moet krijgen om zich uit te spreken’ over dit onderwerp en dat ‘de samenleving over dit onderwerp een keuze moet maken gebaseerd op de wil van de meerderheid’.

“iedere samenleving heeft het recht om zelf te beslissen welke zonden moreel en welke zonden wettelijk ingeperkt moeten worden”, zegt de aartspriester, die hoofd is van de Synodale Department voor Kerk en Samenleving. Tsjaplin verwijst daarbij naar de beslissing van het Hooggerechtshof in India waardoor homoseksualiteit in dat land weer strafbaar is.

Volgens Tsjaplin duidt dat er op dat ‘vele volkeren tot inkeer komen’ en terugkeren naar de ‘normale logica’, waaruit duidelijk zou blijken dat ‘relaties van paren van gelijk geslacht en vooral de propaganda daarvoor een bedreiging vormen voor gezinnen en op de lange duur leiden tot de vernietiging van de samenleving’.

[Bron: Interfax – Foto Rode Plein Moskou]

Het COC strijdt voor LHBT-rechten. Steun ons!

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , ,