Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Russische anti-homowet ‘tendentieus en gevaarlijk’

5 april 2013 -

Dat vinden vijf christelijke LHBT-organisaties en daarom doen ze mee aan het protest tegen de Russische anti-homowet tijdens het bezoek van president Poetin komende maandag 8 april in Amsterdam. Ze werken samen met christelijke LHBT-organisaties in Rusland en omstreken en hebben de Raad van Kerken Nederland opgeroepen over de anti-homowet protest aan te tekenen bij de Russische autoriteiten en invloed uit te oefenen op de Russische kerken.

De christelijke LHBT-organisaties LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl werken samen in het LCC Plus Project. Contacten met zusterorganisaties in Centraal- en Oost-Europa maken duidelijk dat de voorgenomen anti-homowet LHBT’ers in Rusland verder marginaliseert en isoleert. “Dit effect op de levens van individuele mensen is uiterst zorgwekkend en onacceptabel”, zegt LKP-voorzitter Wielie Elhorst.

Wetgeving wakkert homofobie verder aan

Openlijk lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT) zijn in Rusland vergt moed, want de houding van het overgrote deel van de bevolking is ronduit homofoob. De voorgenomen wetgeving van de regering Poetin die de ‘propaganda’ van homoseksualiteit wil verbieden, wakkert deze homofobie aan. Deze neemt nogal eens gewelddadige vormen aan en grijpt diep in in de levens van individuele mensen die niet voor hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit hebben gekozen.

”De christelijke LHBT-organisaties die aanstaande maandag mee protesteren maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in Rusland en betreuren het bovendien dat veruit de meeste Russische kerken de nieuwe wetgeving en de homofobe houding van zowel regering als bevolking hardop ondersteunen”, zegt Wim van den Engel, voorzitter van de stuurgroep van de vijf christelijke LHBT-organsaties.

Beroep op gezinswaarden vindt geen grond in christelijk geloof

De regering Poetin wil zich met de nieuwe wetgeving sterk maken voor de propaganda van ‘gezinswaarden’. Deze zouden mede gedragen worden door de lange christelijke traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk. De christelijke LHBT-organisaties nemen hier met kracht afstand van.

“Dit beroep op gezinswaarden heeft niets met het christelijk geloof te maken”, stelt Wielie Elhorst. “De door Jezus Christus bepleite relatie van vrijheid, liefde en vrede tussen alle mensen die Hem willen navolgen, stelt juist alle andere relaties tussen mensen onder kritiek. Jezus staat zelf inderdaad voor inclusieve gezinswaarden, maar dan in de allereerste plaats in het ‘zuster- en broederschap’ dat ontstaat waar mensen zijn weg van vrijheid, liefde en vrede willen gaan en dat heeft heel weinig met de conventionele burgerlijkheid te maken die de regering Poetin en de kerken willen nastreven in hun beroep op zogenaamde ‘gezinswaarden’.”

Oproep aan de Raad van Kerken in Nederland

In een brief aan de Raad van Kerken in Nederland roepen de vijf christelijke LHBT-organisaties de Nederlandse kerken op om protest aan te tekenen bij de Russische regering en te doen wat in hun vermogen ligt om in de internationale kerkelijke gremia waarin zij samenkomen met kerken uit Centraal- en Oost-Europa duidelijk te maken dat zij zich moeten verzetten tegen de gevaarlijke marginalisering en sociale en geestelijke isolering van (christelijke) LHBT’ers.

In Rusland is er geen enkele officiële kerk waar christelijke LHBT’ers zondermeer welkom zijn en met hun vragen en problemen terecht kunnen. De christelijke LHBT-organisaties vinden dit een schandalige situatie en klagen de harteloze houding van de kerken in Oost- en Centraal-Europa met kracht aan.

De Raad van Kerken in Nederland sprak zich al eerder uit over de situatie van LHBT’ers in Rusland en tekende op 17 mei 2011, Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO), een kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homo’s.

Project ‘Over de grens’

In het kader van de LCC Plus Projecten zetten de vijf christelijke LHBT-organisaties zich – ondersteund door het ministerie van OCW – sinds 2012 invoor de ondersteuning van christelijke LHBT-organisaties uit Rusland, Oekraïne en Polen. Dit gebeurt in het project ‘Over de grens’ door dialoogtrainingen en door advocacytraining. Met behulp van deze trainingen kunnen organisaties in genoemde landen instrumenten ontwikkelen om in gesprek te gaan met kerkelijke en burgerlijke overheden. In deze ondersteuning wordt samengewerkt met het Europees Forum voor christelijke LHBT-organisaties en met (de Summer School van) het Oost-Europees en Centraal-Aziatisch Forum van christelijke LHBT-organisaties.

Demonstratie tegen Russische anti-homowet

De demonstratie tegen de Russische anti-homowet vindt plaats op maandag 8 april a.s. om 19.00 uur (verzamelen vanaf 18.00 uur) op het Oosterdok in Amsterdam (naast museum NEMO). Meer informatie is te vinden op Stopdeantihomowet.nl

[Bron: LCC Plus Project – Illusratie LCC-spandoek Poetin-actie]

Zie voor alle informatie over de Poetin-acties ons DOSSIER RUSLAND.

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , , , , ,