Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Samenwerkingsverdrag is goed voor LHBT’s in Oekraïne

5 april 2016 -

Het Samenwerkingsverdrag met de EU is goed voor LHBT’s in Oekraïne. Dat stelt COC Nederland aan de vooravond van het referendum over het verdrag op 6 april.

“Eén ding staat als een paal boven water: dit verdrag is goed voor LHBT’s in Oekraïne”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Verder moeten mensen vooral zelf bepalen wat ze van het verdrag vinden.”

Antihomowetten van tafel

Het COC wijst er op dat zes ‘antihomowetten’ in Oekraïne door het samenwerkingsverdrag van tafel gingen. Onder druk van Europa kwam er voor het eerst een wet die LHBT’s beschermt tegen discriminatie op het werk. Er staat nog een reeks andere wetvoorstellen op de rol, waaronder een algemeen verbod op LHBT-discriminatie, een wet waarmee geweld tegen LHBT’s zwaarder kan worden bestraft en een transgenderwet.

Oekraïense LHBT’s zijn bang dat de wettelijke bescherming wordt teruggedraaid als het Samenwerkingsverdrag sneuvelt wanneer Nederland ‘nee’ zou stemmen op 6 april.

‘Vóór’

“Het Samenwerkingsverdrag is momenteel het enige drukmiddel waarmee we de mensenrechten voor LHBT’s Oekraïne kunnen verbeteren”, zegt Olena Semenova van de Oekraïense LHBT-organisatie LIGA, partnerorganisatie van het COC. “We hopen dan ook met heel ons hart dat Nederland op 6 april vóór gaat stemmen.”

MAIDAM - Olena, Oleg en Andrii van Oekraine LHBT-organisatie LIGA met Tanja Ineke - foto COC NL-Philip Tijsma

Olena, Oleg en Andrii van de Oekraïense LHBT-organisatie LIGA met COC-voorzitter Tanja Ineke tijdens de MaiDam-manifestatie

Olena en haar collega’s Oleg en Andrii waren de week voorafgaand aam het referendum te gast bij het COC om aandacht te vragen voor het belang van het verdrag voor LHBT’s in Oekraïne. Ze namen onder meer deel aan een debat over het Samenwerkingsverdrag op donderdag 31 maart in het Amsterdamse Lloyd Hotel en aan MaiDam, een bijeenkomst op de Dam op zondag 3 april.

Bij hun vertrek op 6 april zeiden de activisten er vertrouwen in te hebben dat Nederland vóór het verdrag zal stemmen, ‘omdat dit kleine land een groot hart heeft’ aldus Oleg Alyokhin van LIGA. De activisten spraken tijdens hun bezoek onder meer voor het eerst met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Pavlo Klimkin, die ook in Nederland was om voor het Samenwerkingsverdrag te pleit. De minister verzekerde hen dat hij de mensenrechtenverbeteringen voor LHBT’s de komende tijd zal voortzetten en dat hij daarover contact zal houden met Oekraïense LHBT-beweging.

De situatie voor LHBT’s in de Oekraïne is relatief slecht. Vóór het Samenwerkingsverdrag was er geen enkele wet die hen tegen discriminatie beschermde. Slechts een derde van de Oekraïense bevolking vindt dat LHBT’s hun leven moeten kunnen leven zoals zij dat willen, terwijl dat in Nederland 93% is. Oekraïne behoort daarmee nu nog tot de achterhoede in Europa waar het gaat om LHBT-acceptatie.

Het COC ondersteunt LHBT-organisaties en activisten in Oekraïne sinds 2004 bij hun strijd voor gelijke rechten en sociale acceptatie.

LHBT’s uit de Oekraïne leggen in deze video uit waarom ze graag willen dat Nederland op 6 april vóór het Samenwerkingsverdrag stemt. 

[Bron: COC NL]

Foto’s van COC NL-Philip Tijsma – bovenaan: Olena, Oleg en Andrii van de Oekraïense LHBT-organisatie LIGA op de Dam tijdens de MaiDam-manifestatie.

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , ,