Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Slowaaks referendum over huwelijk en adoptie paren van gelijk geslacht

28 november 2014 -

Slowakije houdt op 7 februari 2015 een referendum over het wel of niet openstellen van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht en de mogelijkheid van adoptie door deze paren. Dat heeft president Andrej Kiska afgelopen donderdag aangekondigd.

Dit referendum komt er op initiatief van de Gezinsalliantie (AZR). Gesteund door de Slowaakse Rooms-Katholieke kerk en de Amerikaanse evangelische organisatie Alliance Defending Freedom wist deze alliantie 400.000 handtekeningen te verzamelen – meer dan genoeg om een volksraadpleging af te dwingen.

Afgelopen juni besloot het Slowaakse parlement al via een grondwetswijziging dat het huwelijk enkel geldt voor een paar van een man en een vrouw, maar dat vond de AZR niet voldoende. Men is er op uit die grondwetsbepaling door een volksuitspraak te laten bekrachtigen, om veronderstelde druk vanuit de Europese Unie voor meer gelijkberechtiging voor LHBT’s beter te kunnen pareren.

De beslissing van de Slowaakse president volgt op een vonnis van het Slowaakse Grondwettelijk Hof eind oktober jl. Dat hof besloot toen dat drie van de vier vragen die de Gezinsalliantie in een referendum wil voorleggen aan het volk toegelaten moeten worden.

De eerste vraag is er op gericht om het huwelijk voor paren van gelijk geslacht onmogelijk te maken door huwelijk strikt te laten vastleggen als een verbond van een man en een vrouw. De andere twee vragen gaan over adoptie door paren van gelijk geslacht en het recht van ouders om te beslissen of hun kinderen deelnemen aan seksuele vorming in het onderwijs. De vierde vraag over partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht werd door het Grondwettelijk Hof afgewezen.

Om rechtsgeldig te zijn moet meer dan de helft van de stemgerechtigden aan een referendum hebben deelgenomen.

[Bron: ABC News]

Zie ook: Grondwet Slowakije maakt openstelling huwelijk onmogelijk

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,