Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Stagnatie en achteruitgang LHBTI-rechten in Europa’

13 mei 2019 -

LHBTI-rechten en -beleid stagneren in veel Europese landen of gaan zelfs achteruit. Dat blijkt uit de Rainbow Europe Map 2019 van LHBTI-koepelorganisatie ILGA-Europe. Malta staat in het overzicht van 49 Europese landen op de eerste plaats, hekkensluiter is Azerbeidzjan.

De tiende editie van de Rainbow Europe Map werd maandag 13 mei door ILGA-Europe gepresenteerd in Oslo. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse intergovernementele Forum t.g.v. de Internationale Dag tegen Homo/Bi/Trans/Intersekse Fobie (IDAHOBIT, 17 mei).

Malta, België en Luxemburg staan bovenaan de Rainbow Europe Map 2019, Armenië, Turkije en Azerbeidzjan scoren net als vorig jaar het slechts. Nederland staat dit jaar op de 12de plaats in Europa waar het gaat om LHBTI-rechten en -beleid. De verwachting is dat ons land later dit jaar stijgt als het wettelijk verbod op transgender- en intersekse discriminatie van kracht wordt. De Eerste Kamer stemde in maart, op aandringen van COC, TNN en NNID, voor dit wetvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks. Het verbod treedt naar verwachting rond de zomer van 2019 in werking.

Achteruitgang is te zien in o.a. Bulgarije, dat de wettelijke mogelijkheden voor naamsverandering en geslachtsregistratie voor transgender personen afschafte, en in Servië en Kosovo waar het actieplan voor gelijkberechtiging niet vernieuwd werd. Bulgarije, Hongarije en Turkije daalden in de Rainbow Europe Map, omdat ze fundamentele grondrechten – zoals de vrijheid van vereniging en vergadering en de bescherming van mensenrechtenverdedigers – niet weten te garanderen. Het resultaat is toenemende onveiligheid voor LHBTI-organisaties.

Vooruitgang was er wel, zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk waar dit jaar het huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht.

ILGA-Europe’s co-voorzitter Micah Grzywnowicz: “We zeggen al jarenlang dat de openstelling van het huwelijk een belangrijk teken van gelijkberechtiging is, maar het zegt niet alles. Cruciaal voor LHBTI’s zijn bijvoorbeeld ook wetten die het zelfbeschikkingsrecht van transgender personen erkennen, robuust politiebeleid en wettelijke bescherming van LHBTI’s tegen haatmisdrijven, gelijkberechtiging als het gaat om voortplantingstechnieken en een verbod op medische ingrepen bij intersekse kinderen.” Grzywnowicz wijst er op dat landen als Finland en Luxemburg, die juist op deze terreinen vooruitgang hebben geboekt, daarmee leiderschap tonen en een voorbeeld zijn voor andere landen.

De ILGA-presentatie van de Rainbow Europe Map in Oslo ging gepaard met een oproep aan de verzamelde vertegenwoordigers van regeringen en LHBTI-organisaties om de terugslag als het gaat om mensenrechten en de wettelijke bescherming van LHBTI’s onder ogen te zien en gezamenlijk aan te pakken.

[Bron/Illustratie: ILGA-Europe]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, ,