Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Stop doodsvonnissen tegen LHBTI activisten Iran!

14 september 2022 -

Stop de doodsvonnissen tegen twee LHBTI-activisten in Iran en trek alle aanklachten tegen hen in. Die oproep doen ILGA World, ILGA Asia, 6Rang, COC Nederland en andere organisaties. Het COC heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om de kwestie aan te kaarten bij de Iraanse autoriteiten.

Je kunt onze oproep steunen door DEZE PETITIE te tekenen.

“We zijn geschokt door het onmenselijke besluit van Iran om twee LHBTI-mensenrechtenverdedigers ter dood te veroordelen”, aldus Luz Elena Aranda en Tuisina Ymania Brown van ILGA World. “We roepen de internationale gemeenschap op aan om deze wrede straf scherp te veroordelen en roepen de VN, internationale organisaties en nationale overheden op om alles te doen wat in hun macht ligt om deze gruweldaad te voorkomen. Sareh en Elham moeten worden vrijgelaten!” COC Nederland sluit zich daar volledig bij aan.

Een rechtbank in Iraanse provincie West-Azerbeidzjan veroordeelde de LHBTI-activisten Zahra Sedighi-Hamadani (Sareh) en Elham Choubdar eind augustus tot de doodstraf.

Ze zouden schuldig zijn aan zogenaamde “corruptie op aarde”. Deze vage wetsbepaling bevat geen expliciete verwijzing naar seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie of geslachtskenmerken, maar is het in het verleden regelmatig door de Iraanse autoriteiten gebruikt tegen LHBTI-personen. De advocaten van de twee activisten hebben 20 dagen de tijd om tegen de beslissing in beroep te gaan.

Naar aanleiding van de internationale verontwaardiging over het nieuws, verklaarde het persbureau van de Iraanse rechterlijke macht dat het zou gaan om een veroordeling vermeende vrouwenhandel.

“Die beschuldigingen zijn volkomen ongegrond”, zegt Shadi Amin, coördinator van 6Rang (Iraans Lesbisch en Transgender Netwerk). “De autoriteiten van Iran hebben een lange staat van dienst in het verzinnen van aanklachten tegen activisten om zware straffen te rechtvaardigen. Het is volkomen duidelijk dat wat hier is gebeurt niet volgens de regels is. Alle aanklachten tegen de activisten moeten worden ingetrokken”.

De doodstraf in Iran is de afgelopen maanden veel vaker toegepast. Uit rapporten blijkt dat de Iraanse autoriteiten tussen 1 januari en 30 juni 2022 tenminste 251 mensen ter dood hebben veroordeeld, vrijwel altijd na oneerlijke processen.

Iran is een van de zes VN-lidstaten waar nog altijd de doodstraf staat op seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Daarnaast zijn er nog vijf VN-lidstaten waar de doodstraf in bepaalde gevallen kan worden opgelegd wegens homoseksuele handelingen.

De VN-Mensenrechtenraad veroordeelde de doodstraf voor homoseksuele handelingen in 2017 met een resolutie.

ILGA Asia startte een petitie tegen de veroordelingen die je HIER kunt tekenen.

Beeld: Allout – 6Rang

Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal, Veiligheid
Tags: