Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Stop gedwongen sterilisaties transgenders en mensen met intersekse-conditie’

2 juni 2014 -

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere VN-organisaties hebben een verklaring uitgebracht waarin zij oproepen ‘gedwongen en onvrijwillige sterilisaties’ wereldwijd te stoppen.

In de verklaring wordt er o.a. op gewezen dat in meer dan dertig landen voor transgenders de verplichting tot geslachtsverandering geldt als voorwaarde om hun geslachtsaanduiding op officiële documenten te kunnen laten wijzigen. Daarnaast wordt ook gewezen op mensen die met een intersekse-conditie geboren worden en die dikwijls op jonge leeftijd – onvrijwillig of in elk geval zonder hun instemming – operaties ondergaan om het hen door medici toegewezen geslacht te krijgen, met onvruchtbaarheid als mogelijk gevolg.

Volgens de verklaring van de VN-organisaties is het dwingend opleggen van sterilisatie een aantasting van fundamentele mensenrechten als het gaat om recht op gezondheid, informatie, privacy, kinderen, gezin en vrijwaring van discriminatie. Dit soort medisch ingrijpen is ook in strijd met het respect voor de lichamelijke integriteit en de menselijke waardigheid en het recht op zelfbeschikking en kan leiden tot discriminatie van transgenders en mensen met een intersekse-conditie.

“Discriminatie op grond van genderidentiteit is een mensenrechtenschending”, wordt in het rapport gesteld. Vandaar dat er gepleit wordt voor ‘wetten die verplichte sterilisatie van transgenders verbieden’.

De WHO classificeert transseksualiteit nog altijd als een geestesziekte – dit op grond van richtlijnen die in 2010 zijn opgesteld. Die richtlijnen worden volgend jaar vernieuwd en de WHO is door mensenrechten- en LHBTI-organisaties opgeroepen om het beleid van de Amerikaanse vakvereniging van psychiaters (APA) te volgend die in 2010 ‘gender identity disorder’ schrapte uit de DSM – het diagnostisch handboek voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten.

[Bron: WHO – Illustratie WHO: CC-USMG]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Transgender
Tags:
, , , ,