Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: “Nigeriaanse anti-homowet flagrante mensenrechtenschending’

31 mei 2013 -

COC Nederland vindt de anti-homowet die in Nigeria is aangenomen een flagrante mensenrechtenschending. De wet zal leiden tot politiewillekeur en creërt daarmee en angst en onzekerheid onder de bevolking.

Het parlement in Nigeria heeft eind mei een wet aangenomen waarmee het sluiten van een huwelijk van een paar van gelijk geslacht strafbaar wordt – met een gevangenisstraf van maximaal 14 jaar. Ook aanwezig zijn bij de voltrekking van een huwelijk van een paar van gelijk geslacht of daar medewerking aangeven wordt strafbaar. Daarvoor gaat een gevangenisstraf van maximaal 8 jaar gelden. Organisaties die zich inzetten voor het behartigen van de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) worden verboden. De leden van die organisaties kunnen maximaal 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Diezelfde straf dreigt ook voor iedereen die in het openbaar zijn of haar affectie uit voor iemand van gelijk geslacht.

“Deze wet is een flagrante schending van mensenrechten”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Het recht op privacy en persoonlijke waardigheid, de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging wordt de Nigeriaanse bevolking ontnomen.” COC Nederland maakt zich zorgen dat deze wet zal dienen als vrijbrief voor de politie om willekeurig mensen op te pakken of lastig te vallen. “De wet creëert angst en onzekerheid onder de bevolking; vooral onder LHBT’s, maar hetero’s lopen net zo goed gevaar”, zegt Ineke. “Alle mensen die om economische of vriendschappelijke redenen samenwonen met iemand van hetzelfde geslacht kunnen op grond van deze wet aangeklaagd worden. Ook ander vriendschappelijk contact, bijvoorbeeld knuffelen op straat, wordt hierdoor verdacht gemaakt.” 

Nigeria’s Huis van Afgevaardigden heeft deze wet donderdag 30 mei 2013 aangenomen. De Senaat stemde al november 2011 voor de wet. Daarop volgden internationale protesten en leek het dat de behandeling van de wet in het parlement in stilte was afgevoerd. Maar deze week kwam het voorstel weer op de agenda van het Huis van Afgevaardigden.

Catherine Ashton – de Buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie – heeft in een officieel statement gereageerd op de gebeurtenissen in Nigeria. Zij laat daarin weten:

“Ik vind het zorgelijk dat de Nigeriaanse wetmakers ingestemd hebben met een wet waarmee het huwelijk van een paar van gelijk geslacht strafbaar wordt gesteld. De Europese Unie ijvert noch voor het huwelijk voor paren van gelijk geslacht noch wil het dat ontmoedigen, maar de Europese Unie is altijd wel nadrukkelijk tegen discriminatie of wetgeving waarmee mensen op grond van hun seksuele gerichtheid vervolgd kunnen worden. De Europese Unie is ook gekant tegen beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en vergadering of het vervolgen van mensen die deze vrijheden verdedigen.”

Het Europees Parlement had in 2010 en 2011 Nigeriaanse parlementsleden al opgeroepen om het wetsvoorstel niet in behandeling te nemen.

De wet treedt pas in werking als president Goodluck Jonathan daar zijn handtekening onder zet. Een woordvoerder van de president wilde op vragen van journalisten niet zeggen wat de president van de wet vindt en of hij die zal ondertekenen.

[Bron: The Guardian – Foto Nigeria – Huis van Afgevaardgden: Shiraz Chakera]

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , ,