Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Taiwans hoogste rechter oordeelt verbod ‘homohuwelijk’ ongrondwettelijk

24 mei 2017 -

Het Grondwettelijk Hof van Taiwan heeft geoordeeld dat het verbod voor paren van gelijk geslacht om een huwelijk te sluiten in strijd is met de Grondwet. De rechters geven de Taiwanese overheid twee jaar de tijd om aan deze misstand een einde te maken. “Taiwan wordt door deze uitspraak mogelijk het eerste Aziatische land dat het huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dat is geweldig nieuws – niet alleen voor Taiwanese LHBTI’s, maar voor LHBTI’s wereldwijd!”

Grote held vandaag is de Taiwanese LHBTI-activist Chi Chia-wei. Hij vroeg de rechters een oordeel over een bepaling in het Tawanese Burgerlijk Wetboek, waarin het huwelijk wordt gedefinieerd als een relatie van een man en een vrouw. Volgens Chi is deze bepaling in strijd met het Grondwetsartikel dat discriminatie verbiedt. Het Grondwettelijk Hof geeft hem daarin nu voluit gelijk.

President Tsai Ing-wen werd afgelopen jaar gekozen met o.a. de verkiezingsbelofte het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. Haar partij diende daarvoor vorig jaar een voorstel in om de huwelijkswetgeving aan te passen. Het Taiwanese parlement stemde daar in december in eerste lezing mee in. Maar dat is nog maar een eerste stap in een lang wetgevingstraject, waar bovendien vanuit conservatieve en godsdienstige hoek ook steeds meer verzet tegen komt. Bovendien is het de vraag of de huidige huwelijkswetgeving aangepast wordt, zodat ook paren van gelijk geslacht in het huwelijk kunnen treden, of wordt besloten aparte nieuwe wetgeving voor paren van gelijk geslacht te maken. Als dat laatste het geval is, dan kan er voor gekozen worden om de huwelijken van paren van gelijk geslacht niet alle rechten te geven die nu voor (hetero)paren gelden.

De uitspraak van het Grondwetttelijk Hof stelt wel een duidelijke termijn voor aanpassing van de wetgeving; die dient uiterlijk 2019 het huwelijk van paren van gelijk geslacht mogelijk te maken. Als het parlement daar niet in slaagt, dan kunnen paren van gelijk geslacht over twee jaar op grond van het nu uitgebrachte vonnis in het huwelijk treden.

[Bron: COC NL, China Post – Foto Taiwanees lesbisch echtpaar: CC-Guy of Taipeh]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,