Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Timmermans bespreekt Russische LHBT’s met mensenrechtenvertegenwoordiger EU

27 augustus 2013 -

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft de toenemende druk op LHBT’s in Rusland besproken met Stavros Lambrinidis, de speciaal vertegenwoordiger voor de mensenrechten van de Europese Unie.

Timmermans en Lambrinidis spraken met elkaar over het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (EU). Het gesprek richtte zich vooral op de dialoog van de EU met landen als China en Rusland. Hierbij kwam ook de toenemende druk op de LHBT-gemeenschap en de verslechterende mensenrechtensituatie in het algemeen in Rusland aan de orde.

Timmermans heeft zijn zorgen geuit over deze ontwikkelingen en benadrukt dat een sterk gezamenlijk EU-optreden nodig is. Lambrinidis benadrukte dat het actieve mensenrechtenbeleid van Nederland voor hem een grote steun is.

Volgens Timmermans en Lambrinidis kan het betrekken van het maatschappelijk middenveld helpen de dialoog met andere landen over mensenrechten te versterken. Invloedrijke landen buiten Europa moeten door de EU betrokken worden bij de strijd voor mensenrechten.

Stavros Lambrinidis is voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland en voormalig vice-president van het Europees Parlement. Een jaar geleden is hij gekozen als speciaal vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten.

[Bron/Foto: Rijksoverheid.nl]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,