Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Timmermans spreekt Lavrov aan op anti-homowet

26 februari 2013 -

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov aangesproken op de anti-homowet die in het Russische parlement behandeld wordt. COC Nederland had er bij het kabinet op aangedrongen over deze kwestie te protesteren bij Rusland.

Voorafgaande aan het overleg met Lavrov had Timmermans al laten weten de anti-homowet ‘onaanvaardbaar’ te vinden. De minister wees er op dat Russische LHBT-organisaties hem hebben laten weten dat geweld tegen seksuele minderheden is toegenomen sinds dit soort wetgeving is ingevoerd. Timmermans heeft Lavrov in het overleg gewezen op de verplichtingen die voor Rusland gelden op grond van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het lidmaatschap van de Raad van Europa.

“Rusland en wij hebben onze handtekeningen hiervoor gezet. We kunnen elkaar dus aanspreken op de verplichtingen die we zijn aangegaan. Zelf sta ik open voor kritiek op tekortkomingen in Nederland”, aldus Timmermans.

Lavrov liet tijdens een persconferentie – uitgezonden door NOS.nl – weten dat met de nieuwe wet de rechten van homoseksuelen in Rusland niet worden geschonden – wat aantoonbaar onjuist is, want het VN-Mensenrechtencomité heeft al eind vorig jaar geoordeeld dat de Russische anti-homowetten in strijd zijn het Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten (IVPBPR).

“We willen niet dat de discriminatie de andere kant opgaat wanneer een groep burgers het recht krijgt agressief waarden te bevorderen die ingaan tegen de waarden van de meerderheid van de bevolking”, zei Lavrov. Ook hekelde de Russiche minster de kritiek van EU-buitenlandvertegenwoordiger Catherine Ashton en het Europese Parlement op de ant-homowet. “Er zijn veel belangrijkere onderwerpen als het gaat om mensenrechtenschendingen’, zei Lavrov. Timmermans vatte het overleg over de anti-homowet samen met de woorden ‘we agreed to disagree’.

De twee ministers hebben verder het Nederland-Ruslandjaar besproken. President Vladimir Poetin komt op 8 april a.s. naar Nederland voor de opening van het jaar. Rusland is van plan om dan een aantal afspraken over de samenwerking met Nederland te formaliseren.

Minister Timmermans had in Moskou ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van non-governementele organisaties die zich inzetten voor het respecteren van de mensenrechten – waaronder die voor LHBT’s – en de bestrijding van corruptie en mensenhandel.

[Bronnen: COC NL, Ministerie van Buitenlandse Zaken – Beeldmateriaal: NOS.nl]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,