Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Uitspraken Van Middelkoop ‘onsmakelijk en kwetsend’

23 september 2008 -

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold wil dat Defensieminister Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) voor het einde van de dag afstand neemt van ondermeer zijn ‘onsmakelijke en kwetsende ‘uitspraken in het weekblad Vrij Nederland over het ‘homohuwelijk’.

Mocht hij daartoe niet bereid zijn, dan wil D66 de minister zo snel mogelijk ter verantwoording naar de Kamer roepen.

Minister Van Middelkoop stelt in het interview dat het ‘zogenaamde homohuwelijk’, zoals hij dat noemt de ontbinding van het familierecht is.

D66-er Pechtold vindt het huwelijk van twee homo’s of lesbiennes in verband brengen met ontbinding ‘kwetsend en onsmakelijk’. ‘Als twee volwassenen van elkaar houden is het niet aan de staat om daar een oordeel over te hebben. Bovendien kan een minister niet zeggen dat een deel van het recht `ontbonden’ is’.

Eén mond

Wouter Neerings, voorzitter van COC Nederland, wijst er op dat dit soort partijpolitieke opvattingen een minister niet passen. ‘Er zitten ook homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen in het leger en die verdienen meer respect dan de minister nu laat blijken met zijn opmerkingen’.

Bovendien heeft dit kabinet toegezegd te komen met wetgeving om de juridische positie van de ‘lesbische meemoeder’ te versterken. ‘Vindt minister Van Middelkoop ook ‘ontbinding van het familierecht’ en is hij het daar dus niet mee eens?’, vraagt Neerings zich af. ‘Daarover moet de minister inderdaad snel duidelijkheid geven, want het kabinet spreekt met één mond’.

Moeite met gezag

Van Middelkoop geeft in hetzelfde interview ook aan moeite te hebben met gezag en daarom blij te zijn dat hij jarenlang achter elkaar uitstel kreeg voor zijn militaire dienstplicht, tot hij niet meer hoefde.

‘Het woord gezag zit niet echt in mijn vocabulaire’, stelt Van Middelkoop. D66 vraagt de minister ook die uitspraak terug te nemen, omdat gezag zeker in de krijgsmacht – waarvoor Van Middelkoop verantwoordelijk is – van cruciaal belang is.

Verspreking Uruzgan-missie

In het artikel gaat Van Middelkoop ook in op zijn verspreking vorig jaar over de Uruzgan-missie. In juni 2007 zei hij de ‘politieke intentie’ te hebben om de missie te verlengen, terwijl de regering officieel nog geen standpunt had ingenomen.

Het kwam Van Middelkoop op stevige kritiek te staan, niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook vanuit het kabinet. Van Middelkoop zegt nu het jammer te vinden dat premier Balkenende de kwestie op zijn persconferentie niet als een verspreking afdeed.

Pechtold wil dat de minister afstand neemt van die woorden, omdat de manier waarop Van Middelkoop destijds zijn mond voorbij praatte niet slechts een verspreking was. Door vooruit te lopen op een regeringsstandpunt deed hij geen recht deed aan de besluitvorming in een democratisch proces.

Hovaardij en arrogantie

In het VN-interview doet Van Middelkoop overigens nog wel meer opmerkelijke uitspraken.

Geloof en werk zijn voor de minister één. Sterker nog, de vrijgemaakt-gereformeerde Van Middelkoop zegt: ‘Ik begrijp niet hoe mensen die geen geloof hebben structuur kunnen geven aan hun leven’.

Van Middelkoop heeft verder een ‘aversie’ tegen ‘progressieven’. Dat zijn volgens de minister ‘drammers die het alleen maar over de Verlichting kunnen hebben’. Progressief zijn is ‘een dikke vorm van hovaardij en arrogantie’.

De taalvaardige, bereisde socioloog Van Middelkoop is verder openlijk voor troepenzending naar een christelijk land in Afrika. ‘Er is iets aantrekkelijks (…) aan de gedachte om mensen te helpen die dezelfde Heere dienen als ik’.

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags: