Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Update inzamelingsactie voor Oekraïne

2 juni 2022 -

[ENGLISH BELOW]

Op 1 maart 2022 zijn we een inzamelactie gestart voor de LHBTI personen in Oekraïne. Door de Russische inval zijn zij op dit moment extra kwetsbaar.

Update op 30 mei 2022: we hebben > €46.000 opgehaald! Blijf vooral doneren via de tikkie-link want de LHBTI organisaties en activisten in Oekraïne kunnen alle hulp gebruiken.

Wat gebeurt er met dit geld?

We werken samen met internationale organisaties, LHBTI organisaties en activisten in Oekraïne om beter te begrijpen wat er nodig is. Ondertussen werken we door aan nationaal en internationaal beleid waar de LHBTI gemeenschap mee geholpen wordt.

Er vinden evacuaties plaats, er worden schuilplaatsen en tijdelijke opvang geregeld voor LHBTI vluchtelingen in Oekraïne en er wordt humanitaire hulp geleverd. Denk aan het leveren van voedsel, water, medicatie en onderdak.

COC monitort de situatie

De lokale en regionale situatie verandert constant. Wij monitoren dit en verzamelen informatie zodat we kunnen bepalen hoe we het best kunnen ondersteunen. Ook delen we relevante informatie over de situatie met EU landen om het recht op vluchtelingenopvang te verbeteren.

De grootste uitdagingen op dit moment:

  • Trans vrouwen met een ‘M’ in hun paspoort;
  • Discriminatie door autoriteiten en grenswachten;
  • Communicatie over de situatie met de wereld;
  • Homofobie in buurlanden;
  • Gebrek aan hiv-medicatie en hormonen

Hier is dus nog veel hulp en inzet voor nodig. Met een donatie maak je dit mogelijk!

—————————————————————————

Fundraiser for Ukraine update

On March 1st, 2022, we started a fundraiser for LGBTI people in Ukraine. They are currently extra vulnerable due to the Russian invasion.

Update on May 30th, 2022: We have raised > €46,000! Please keep donating through this link because the LGBTI organizations and activists in Ukraine can use all the help.

What is this money used for?

We are working with international organizations, LGBTI organizations and activists in Ukraine to better understand what kind of help they need. In the meantime, we are continuing to work on national and international policies that help the LGBTI community.

Evacuations are taking place, shelters and temporary shelters are being arranged for LGBTI refugees in Ukraine and humanitarian aid is being delivered. This means we help with the provision of food, water, medication and shelter.

COC is monitoring the situation

The local and regional situation is constantly changing. We monitor this and collect information so that we can determine how we can best support. We also share relevant information about the situation with EU countries to improve the right to receive refugee shelter.

The biggest challenges at the moment:

  • Trans women with an ‘M’ in their passport;
  • Discrimination by authorities and border guards;
  • Communication about the situation with the world;
  • Homophobia in neighboring countries;
  • Lack of HIV medication and hormones

A lot of help and commitment is still needed for this. You can make this possible with a donation!

Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal, Veiligheid
Tags: