Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Boy Scouts of America laat jonge homo’s toe

24 mei 2013 -

Homoseksuele jongens mogen in de toekomst lid worden de Amerikaanse scouting. Een meerderheid van de Nationale Raad van de Boy Scouts of America besloot donderdag om het toelatingsverbod voor jonge homo’s te schrappen. Voor mannen vanaf 18 jaar blijft het verbod gelden. De opheffing gaat in op 1 januari 2014.

De opheffing van het nationale verbod voor homoseksuelen geldt als een drastische ommekeer voor de 103 jaar oude Boy Scouts of America (BSA). Vorig jaar bevestigde de padvindersorganisatie het algemene verbod nog eens, ondanks zware kritiek van LHBT-organisaties en van homoseksuele scouts en hun ouders.Het besluit dat nu genomen is, stuit op veel kritiek. Voor Amerikaanse christelijk-rechts  – zoals Tony Perkins van de invloedrijke Family Research Council – is het een eerste stap in de verkeerde richting.  Voor LHBT-organisaties gaat het besluit niet ver genoeg en is er vooral kritiek, omdat het niet toelaten van volwassen mannen de indruk wekt dat die niet te vertrouwen zouden zijn met als begeleiders van jonge Scouts. Gevolg van het nu genomen besluit, is dat een openlijk homoseksueel jeugdlid welkom is totdat hij 18 jaar wordt – daarna niet meer.In het besluit wordt duidelijk gemaakt dat seksuele gerichtheid als zodanig geen reden meer is om als Boy Scout geweerd te worden, maar seksueel contact wel – dat blijft in strijd met de waarden waar de jeugdorganisatie voor staat.Today, following this review, the most comprehensive listening exercise in Scouting’s history  the approximate 1,400 voting members of the Boy Scouts of America’s National Council approved a resolution to remove the restriction denying membership to youth on the basis of sexual orientation alone. The resolution also reinforces that Scouting is a youth program, and any sexual conduct, whether heterosexual or homosexual, by youth of Scouting age is contrary to the virtues of Scouting. A change to the current membership policy for adult leaders was not under consideration; thus, the policy for adults remains in place. US Boy Scouts heeft lang getalmd om het beleid aan te passen, omdat er wordt gevreesd dat conservatieve sponsors zich zouden terugtrekken als het toelatingsverbod zou worden opgeheven. Feit is echter dat het bestaande verbod er al toe geleid heeft dat sponsoren als Intel, Merck en UPS hun banden met de Boy Scouts of America verbraken, omdat ze het verbod discriminerend vonden.[Bron: COC NL]US Boy Scouts en homoseksualiteit is al decennia een slepende kwestie.
Zie voor achtergrondinformatie daarover de TIMELINE van The Advocate.
Categorie:
Internationaal
Tags:
, ,