Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Van der Laan pleit voor statenklacht tegen Rusland

25 augustus 2013 -

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan roept de Nederlandse regering op de mogelijkheid te onderzoeken vooreen statenklacht tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vanwege de anti-homowet. Die wet is volgens Van der Laan namelijk een fundamentele schending van mensenrechten. COC Nederland en D66 steunen de oproep.

Volgens Van der Laan is zo’n statenklacht gerechtvaardigd, want in Rusland wordt met wetgeving de persoonlijke levensfeer ingeperkt in plaats van die uit te breiden.

Van der Laan deed zijn oproep in zijn toespraak tijdens de manifestatie To Russia With Love op zondag 25 augustus op het Museumplein in Amsterdam. Door zo’n 2500 mensen werd geprotesteerd tegen de schendingen van mensenrechten in Rusland. De door COC Nederland en Pride United georganiseerde manifestatie werd gehouden voorafgaande aan een door de Russische overheid georganiseerd galaconcert op hetzelfde plein.

 

In zijn toespraak benadrukte Van der Laan dat gelijkberechtiging van LHBT’s heel belangrijk is in Nederland, maar vooral ook in Amsterdam. “Hier is het eerste huwelijk tussen homo’s gesloten”, bracht de burgemeester in herinnering.

Ter gelegenheid van het protest droeg de Amsterdamse burgemeester over zijn officiële ambtsketen de regenboogketen die zijn voorganger Schelto Patijn droeg tijdens de Amsterdamse Gay Games. Naast de burgemeester was vrijwel het hele Amsterdamse College bij de protestmanifestatie aanwezig.

Het woordvoerder van ministerie van Buitenlandse Zaken kon namens minster Timmermansnog niet met een reactie op de oproep van Van der Laan komen. De D66-fractie in de Tweede Kamer heeft daar inmiddels al wel gehoor aan gegeven. D66 heeft aangekondigd de oproep op de agenda te zetten van het overleg met minister Timmermans op 3 september.  Ook COC Nederland steunt de oproep. “Van der Laan heeft volkomen gelijk”, zegt COC-directeur Koen van Dijk. “De anti-homowet is een schending van Europese mensenrechtenverdragen die ook door Rusland zijn ondertekend en dus nagekomen moeten worden.”

Een statenklacht is een klacht tegen een staat ingediend door een andere staat of staten. Verscheidene internationale verdragen voorzien in de mogelijkheid van een statenklacht, in te dienen bij bijv. een comité van staatshoofden, het Internationale Hof van Justitie, het Europese Hof voor Rechten van de Mens of het Inter-Amerikaanse Hof (Amerikaans Verdrag). Vaak is het de mogelijkheid tot het indienen van een statenklacht gebonden aan een facultatief protocol. Naast het recht van de statenklacht bestaat een individueel klachtrecht.

Zo’n tien jaar geleden werd door de Tweede Kamer al een motie aangenomen om een statenklacht tegen Rusland in te dienen – toen vanwege het geweld in Tsjetsjenië. Die motie werd toen medeingediend door toen PvdA-Kamerlid nu minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans.
 
[Bron: RTL Nieuws – Foto Eberhard van der Laan: gemeente Amsterdam – YouTube toespraak: PvdAtv]

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , ,