Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vaticaan bekritiseert anti-homowet Oeganda

26 februari 2014 -

Het Vaticaan heeft de Oegandese anti-homowet bekritiseert. Kardinaal Peter Turkson heeft de Oegandese president Yoweri Museveni opgeroepen om de wet in te trekken. Ook tegenover de Nederlandse minister Lilianne Ploumen lieten vertegenwoordigers van het Vaticaan zich kritisch uit over de wet en de Oegandese bisschoppenconferentie maakt bezwaren tegen de zware straffen in de anti-homowet.

De Ghanese kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Gerechtigheid en Vrede, zegt dat ‘homoseksuelen geen misdadigers zijn’. Daarom mogen zij volgens Turkson niet geen levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen. De kardinaal deed zijn uitspraken bij een mensenrechtenconferentie in de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Tijdens haar werkbezoek aan het Vaticaan op 26 februari jl. heeft minister Lilianne Ploumen ook aandacht gevraagd voor de anti-homowet in Oeganda. “Ik heb mijn zorgen geuit en die worden door het Vaticaan gedeeld”, zegt Ploumen. “Naar ik begrijp gaan de bisschoppen van Oeganda hier ook wat mee doen.” Volgens Ploumen zou het ‘heel goed zijn als de bisschoppen zich uit gaan spreken’. Naar verluidt gaat het Vaticaan de Oegandese bisschoppen vragen de mensenrechten – ook van LHBT’s – te respecteren.

De Oegandese bisschoppenconferentie heeft inderdaad inmiddels laten weten dat zij homoseksualiteit weliswaar afwijst, maar tegen de zware straffen is die in de anti-homowet worden opgelegd. “Homoseksuelen moet men met medeleven tegemoet treden”, zei de secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie.

De Oegandese president Museveni tekende op 24 februari jl. de anti-homowet. Homoseksuele handelingen kunnen daardoor bestraft worden met maximaal levenslang. Ook het steunen of niet aangeven van LHBT’s wordt strafbaar en dat geldt ook voor het ‘promoten’ van homoseksualiteit door personen en organisaties.

[Bron: COC NL – Foto kardinaal Turkson]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,