Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vaticaan vergelijkt homohuwelijk met communisme

5 januari 2013 -

In L’Osservatore Romano wordt het homohuwelijk vergeleken met het communisme. Het blad geldt als de officieuze spreekbuis van het Vaticaan.

Historica Lucetta Scaraffia vergelijkt in een voorpagina-artikel de voorstanders van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht met de ‘voorvechters van het communisme in de 20ste eeuw die miljoenen wisten te verleiden met hun belofte van perfecte sociale en economische gelijkheid’. Volgens Scaraffia komt het idee over huwelijksgelijkheid voort uit dezelfde ‘egaltaire utopie die al zoveel schade heeft veroorzaakt in de vorige eeuw’.

Het ‘homohuwelijk’ is volgens Scaraffia een ‘ontkenning van de waarheid’, waarmee ‘een van de fundamenten van de menselijke samenleving, het gezin’ wordt ondermijnd. Scaraffia meent dat samenleving voor het ‘vernietigen van het gezin een hoge prijs zal betalen’, zoals ook het geval was met het maatschappelijke experiment van ‘sociale en economische gelijkheid’ onder het communisme.

Volgens Scaraffia probeerde het communisme haar utopische ideaal te bereiken door de afschaffing van privébezit. Scaraffia stelt dat de voorstanders van huwelijksgelijkheid een bedreiging vormen voor een ander verschil dat fundamenteel is voor de samenleving – namelijk die tussen man en vrouw.

Het is niet voor het eerst da

t Scaraffia zich in L’Osservatore Romano uitspreekt over het opengestelde huwelijk. Ze deed dat ook daags nadat in november jl. de voorstanders van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Amerika, Frankrijk en Spanje – ondanks hevige oppositie vanuit de katholieke kerk – flinke vooruitgang geboekt hadden. Maar volgens Scaraffia betekenden deze ontwikkelingen niet dat het Vaticaan in de strijd tegen het ‘homohuwelijk’ aan de verliezende hand is. Scaraffia stelde juist dat het Vaticaan er in de afgelopen jaren in is geslaagd zich te ontwikkelen tot de enige institutie die op wereldschaal in staat is om ‘de strijd aan te gaan tegen de krachten die uit zijn op de vernietiging van het traditionele huwelijk’ om daarmee ‘de afbraak van de menselijke samenleving’ te helpen voorkomen. Voor die strijd zou het Vaticaan volgens Scaraffia ook steeds meer steun en ‘bewondering’ van veel niet-katholieken krijgen.

Zie ook: Vaticaan spreekt zich uit tegen ‘homohuwelijk’

[Bron: State Journal Register – Foto Sint Pieter – Tostie14]

zp8497586rq
Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,