Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen


KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verbod op regenboogvlag bij Eurovisie Songfestival is idioot

29 april 2016 -

Het Eurovisie Songfestival gaat het ‘politiek’ wapperen met regenboogvlaggen tijdens het festival verbieden. Het COC noemt het verbod ‘idioot’ en gaat protest aantekenen bij de festivalorganisatoren.

‘Politiek wapperen’

“Dit verbod kan er toe leiden dat hét symbool van de LHBT-gemeenschap onzichtbaar wordt op het Festival en dat is idioot”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Want in praktijk kan je natuurlijk helemaal geen onderscheid maken tussen ‘trots’ en ‘politiek’ wapperen met een regenboogvlag.”

“Laat Eurovisie landen aanspreken die LHBT-mensenrechten schenden, in plaats van mensen die met de regenboogvlag wapperen. Laat Eurovisie een festival van de diversiteit blijven”, zegt Ineke.

Het COC vindt dat het Songfestival met haar nieuwe regels ongerechtvaardigd onderscheid maakt tussen het wapperen met een vlag die staat voor de seksuele identiteit en een vlag die staat voor de nationale identiteit. Dat laatste is volgens de nieuwe regels wél toegestaan.

Het COC gaat protest aantekenen bij de European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het festival. Ook zal het COC het ministerie van OCW en de AVROTROS, die het festival in Nederland uitzendt, vragen om tegen het verbod te protesteren.

Het nieuwe vlaggenprotocol van de EBU werd op 29 april openbaar gemaakt door de ticketorganisatie van Eurovisie in Zweden, waar het festival dit jaar plaatsvindt. In het protocol staat expliciet vermeld dat het wapperen met een regenboogvlag om ‘bewust een politiek statement te maken’ niet is toegestaan.

Vorig jaar werd er tijdens het optreden van de Russische Polina Gagarina nog uitbundig met de pridevlag gezwaaid.

De EBU heeft een lijst opgesteld van vlaggen die op het Eurovisie Songfestival welkome zijn. Alle nationale vlaggen van VN-lidstaten zijn toegestaan, met een voorkeur voor de deelnemende landen.

[Bron: COC NL – Foto/YouTube – Polina Gagarina, Eurovisie Songfestival 2015]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , ,