Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verhagen niet naar antiracisme-conferentie

18 april 2009 -

Nederland doet niet mee aan een antiracisme-conferentie komende week in Genève.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) probeert een aantal landen de conferentie te misbruiken om religie boven de rechten van de mens te stellen, terwijl het bestrijden van homo-discriminatie genegeerd wordt. COC Nederland zal wel aan de conferentie deelnemen.

Minister Verhagen noemt de slotverklaring die op tafel ligt ‘onaanvaardbaar en een gemiste kans’. Buitenlandse Zaken denkt niet dat de conferentie ‘werkelijk kan bijdragen aan de bestrijding van racisme’.

‘De conferentie tegen racisme is te belangrijk om te laten misbruiken voor politieke doeleinden en aanvallen op het Westen’, aldus minister Verhagen. ‘Daar doet Nederland niet aan mee’.

Gezien de discussies over het slotdocument eind vorige week in het voorbereidende comite, had de minister de verwachting dat de conferentie sterk gepolitiseerd zou zijn, waardoor deze niet zou bijdragen aan de daadwerkelijke bestrijding van racisme en discriminatie. Verhagen wil daarvoor geen podium bieden.

‘Een aantal landen die zelf nog heel wat te doen hebben op het gebied van mensenrechten, misbruikt de top om religie boven de rechten van de mens te stellen en de vrijheid van meningsuiting onnodig in te perken, discriminatie op grond van seksuele geaardheid te negeren, en impliciet Israël als enige land in de beklaagdenbank te zetten’, zegt Verhagen zondag in een verklaring van zijn ministerie.

Afgelopen maart tijdens een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad in Génève noemde Verhagen dit al zijn criteria om te bepalen of het zin heeft om aan de conferentie deel te nemen.

Nederland heeft diverse keren zonder succes geprobeerd alternatieve teksten in de verklaring te krijgen. Desondanks bleef de sfeer ‘grimmig’ en waren westerse landen ‘doelwit van politieke aanvallen’.

Miniser Verhagen beklemtoont dat bestrijding van racisme en elke andere vorm van discriminatie nationaal en internationaal een speerpunt van het regeringsbeleid blijft. Zo heeft Nederland in 2003 in samenspraak met het maatschappelijk middenveld een Nationaal Actieplan tegen racisme opgesteld, als gevolg van de Durban Conferentie uit 2001. De regering werkt nu aan een nieuw plan tegen racisme ter uitvoering van de Integratienota 2007-2011. Ook binnen internationale organisaties zal Nederland zich blijven inzetten voor de wereldwijde bescherming van de positie van etnische, religieuze en andere minderheden, en zal Nederland zich blijven verzetten tegen discriminatie op welke grond dan ook.

Nederland is niet het enige land dat de VN-conferentie boycot. Ook de Verenigde Staten, Australië, Canada, Israël, Nieuw Zeeland en de EU-landen Duitsland, Italië en Polen hebben afgezegd. EU-voorzitter Tsjechië en andere Europese landen zullen wel afgevaardigden op een lager diplomatiek niveau naar Genève zenden

De VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pillay zei ‘gechoqueerd’ en ‘diep teleurgesteld’ te zijn. Verwijzingen naar het Israëlisch-Palestijnse conflict, en het besmaden van religie zijn uit de beginselverklaring gehaald, zei zij. Volgens Pillay was de sfeer juist coöperatief, en concentreren de boycottende lidstaten zich nu onnodig op de omstreden kwesties.

COC Nederland respecteert de beslissing van de Nederlandse regering, maar zal op grond van de VN-waarnemerstatus wel deelnemen aan de conferentie. ‘Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid’, zegt beleidsmedewerker internationaal beleid Björn van Roozendaal.

‘Onze aanwezigheid kan er mede toe bijdrage dat seksuele gerichtheid, genderidentiteit en vooral de positie van lesbische vrouwen als onderwerpen niet genegeerd kunnen worden. De ontwerpverklaring biedt aanknopingspunten voor onze standpunten. Het is belangrijk dat geluid ook te laten horen’, zegt Van Roozendaal.

De conferentie in Génève wordt van 20-24 april a.s. gehouden en is een vervolg op de antiracismetop in het Zuid-Afrikaanse Durban in 2001.

Zie ook:

Nederland dreigt met boycot racismeconferentie

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
, ,