Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Versterkte LHBTI-beweging Vietnam gaat op eigen benen verder

15 juni 2021 -

Mede door de samenwerking van COC met de Vietnamese LHBTI beweging is er de afgelopen vijf jaar veel bereikt voor LHBTI personen in Vietnam. De organisaties gaan met versterkte kracht op eigen benen verder. Er zijn mooie partnerschappen ontstaan met o.a. de Nederlandse Ambassade in Hanoi en diverse donoren.  

Een paar voorbeelden van de resultaten die de LHBTI community in Vietnam de afgelopen jaren boekte:

  • Sinds twee jaar organiseert de beweging jaarlijks een grote Stronger Together–conferentie. Daar kwamen in 2020 maar liefst 153 activisten, gezondheidszorgmedewerkers en ambtenaren samen om te werken aan een LHBTI inclusief Vietnam;
  • iSEE, een organisaties die opkomt voor minderheden, en LHBTI-organisatie ICS werken samen met kleinere organisaties aan het mobiliseren van middelen voor de beweging;
  • De vrouwenrechtenorganisatie CSAGA slaagde er in om een (online) gemeenschap te starten voor vrouwen die van vrouwen houden, waar deze groep informatie en contact vindt;
  • Transrechtenorganisatie Its T time maakte kunst voor zelf expressie en toonde die via exposities aan de trans gemeenschap en de rest van de maatschappij;
  • LHBTI-organisatie Lighthouse maakte seksuele gezondheidszorg inclusiever en toegankelijker voor LHBTI’s en deed daarnaast onderzoek naar mogelijkheden om mannen die chemseks hebben bij te staan.

Doan Thanh Tung (30), actief bij de Vietnamese LHBTI-organisatie Lighthouse, over de samenwerking met COC:

‘Lighthouse is een organisatie die support biedt aan de LHBTI community in Vietnam. We geven informatie over hiv en soa’s, bieden tests aan, zorgen voor een veilige omgeving waar LHBTI’s terecht kunnen en we staan mensen bij die geconfronteerd worden met discriminatie of die juridische hulp nodig hebben. Het COC heeft ons geholpen om te transformeren van een zelfhulporganisatie naar een club met een legale status die gesprekspartner is voor de overheid. Ze wezen ons op het belang van een lange termijnvisie en hielpen ons om die te ontwikkelen, onder meer door samen te werken met andere LHBTI-initiatieven in Vietnam.

Zo hebben we met andere clubs een Pride georganiseerd in Hanoi, de hoofd – stad van Vietnam. Een vergunning krijgen voor zo’n Pridebijeenkomst is bijna onmogelijk, maar dat geldt niet voor sportevenementen. Daarom organiseerden we een Pride-op-de-fiets. We brengen in kaart met welke problemen onze community te maken heeft en vragen daar aandacht voor bij de overheid. En we empoweren voorlopers in onze gemeenschap om zichtbaar te zijn en zich nog meer uit te spreken. Er moet nog veel gebeuren in Vietnam als het gaat om LHBTI-mensenrechten. Maar je merkt dat de LHBTI-gemeenschap steeds sterker wordt. We bereiken resultaten en dat geeft ons energie om door te gaan.’

Het COC ondersteunt LHBTI-organisaties in meer dan vijfendertig landen wereldwijd bij de opbouw van een eigen, sterke en zelfbewuste LHBTI-gemeenschap. Daarvoor stellen we ons grote internationale netwerk ter beschikking, coachen en trainen we activisten en springen we waar nodig financieel bij.

We zijn blij dat de LHBTI-beweging in Vietnam, mede dankzij onze mooie samenwerking in de afgelopen jaren, met versterkte kracht nu op eigen benen verder kan.

[Bron: COC NL – Foto Doan Thanh Tung: Yvonne Brandwijk]

Categorie:
Algemeen, Gezondheid, HIV, Internationaal
Tags: