Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vlaamse doelgroepgerichte suïcidepreventie LHBT’s

20 maart 2015 -

Vlaanderen gaat de alarmerende suïcidecijfers bij LHBT’s aanpakken met een specifieke doelgroepgerichte aanpak. Dat maakte Vlaamse minister Jo Vandeurzen van Welzijn bekend in antwoord op vragen van het Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA).

Met gemiddeld drie zelfdodingen per dag zit Vlaanderen boven het Europees gemiddelde. Onder LHBT’s is het probleem zelfs nog groter blijkt uit onderzoeksresultaten. Volgens minister Vandeurzen is het daarom gerechtvaardigd om LHBT’s tot bijzondere aandachtgroep te bestempelen en daar ook doelgroepsgerichte initiatieven voor te ontwikkelen.

Dat betekent dat LHBT-groepen ondersteuning zullen krijgen bij het ontwikkelen van richtlijnen voor de communicatie over suïcidaal gedrag. Bij de uitwerking van nieuwe methodieken zal specifiek aandacht besteed worden aan LHBT’s. De LHBT-gemeenschap zal het huidige aanbod van het platform Zelfmoord1813 toetsen aan de noden van de doelgroep. Verdere deskundigheidsbevordering bij LHBT-groepen over preventie van suïcide zal gekoppeld worden aan het meenemen van de doelgroep bij de algemene deskundigheidsbevordering rond suïcidepreventie. Ten slotte zal er academisch onderzoek naar suïcidaliteit bij LHBT’s gedaan worden onder leiding van Prof. Gwendolyn Portzky van de Universiteit van Gent.

Onderzoeksgegevens tonen aan dat LHBT’s in Vlaanderen een verhoogd risico hebben op suïcidaal gedrag. 33 tot 45 procent van de LHB-jongeren heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten blijkt uit onderzoek. Verder onderneemt 12,4 procent van de homojongens een zelfmoordpoging, wat meer dan het dubbele is van heterojongens. Bij lesbische meisjes ligt dat cijfer zelfs vijf maal zo hoog: 25 procent onderneemt een zelfmoordpoging tegenover 5,4 procent van de heteromeisjes. Uit onderzoek blijkt ook dat 56,6 procent van de lesbische en bi-meisjes er minstens één keer ernstig aan gedacht heeft een einde te maken aan haar leven. 14,4 procent had minstens één zelfmoordpoging achter de rug. Voor de groep van transgenders had maar liefst 62,3 procent ooit gespeeld met de gedachte aan zelfmoord. 22 procent ondernam ten minste één zelfmoordpoging.

Dit verhoogde risico zou verband houden met negatieve psychosociale ervaringen door het effect van sociale vergelijking. Ook andere factoren zoals interpersoonlijke conflicten door seksuele gerichtheid of genderidentiteit, middelenmisbruik, weglopen van huis en zichzelf identificeren als LHBT op jonge leeftijd zouden een rol spelen.

De doelgroepgerichte aanpak voor LHBT’s maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieplan voor de Preventie van Zelfdoding 2012-2020.

iialogo

In Nederland is in 2012 de website www.iedereenisanders.nl ontwikkeld, waar jongeren informatie kunnen vinden over seksuele en genderdiversiteit én hulpverlening. De site is inmiddels al door meer dan 150.000 jongeren bekeken. Movisie en COC Nederland willen met deze site een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gezonde copingstrategieën door LHBT-jongeren tussen de 12 en 21 jaar. De website is op zo’n manier ontwikkeld dat deze bijdraagt aan het verminderen van de risicofactoren van suïcidaal gedrag en het vergroten van factoren die beschermen tegen suïcidaal gedrag. Naast deze website zijn er diverse cursussen gegeven over suïcidepreventie aan professionals: onder andere aan 113Online, de vereniging van psychiaters, diverse vrijwilligers van LHBT-jongerenorganisaties en telefonische hulpdiensten, zoals de Kindertelefoon.

[Bron: Belga – Illustratie: cover Vlaams Actieplan]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , ,