Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vlaanderen gaat genderidentiteit/expressie toevoegen aan discriminatieverbod

21 februari 2014 -

In Vlaanderen is binnenkort discriminatie op grond van genderidentiteit en genderexpressie bij wet verboden. Op 20 februari werd een wijziging van de anti-discriminatiewet om dit te regelen met nagenoeg algemene stemmen aangenomen door de commissie Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement

Over de wetswijziging moet nog in het Vlaams parlement gestemd worden, maar gelet op de grote steun in de parlementscommissie is de verwachting gerechtvaardigd dat het wetsvoorstel met een grote meerderheid in het parlement aangenomen zal worden.

“Een stap in de goede richting”, zegt Yves Aerts, coördinator van de Vlaamse LHBT-organisatie çavaria, verheugd. Aerts wijst er op dat een soortgelijk wetsvoorstel binnenkort ook in het Belgische parlement behandeld wordt.

In de Vlaamse parlementscommissie Gelijke Kansen werd het wetsvoorstel bijna unaniem aangenomen. Alleen Vlaams Belang en LDD onthielden zich van stemming.

De wetswijziging regelt verder ook dat non-discriminatiegrond ‘geslacht’ veranderd wordt in ‘gender’, leidt tot uitbreiding van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en geeft een nadere omschrijving van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse provincies.

COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleiten er voor om ook in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) genderidentiteit en genderexpressie expliciet als non-discriminatiegrond op te nemen.

[Bron: ZiZo – Illustratie: logo Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
Internationaal, Transgender
Tags:
, , , , , , , ,