Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VN-comité buigt zich over LHBTI-kinderrechten in Nederland

24 september 2014 -

In Nederland zijn de rechten van LHBTI-kinderen nagenoeg onzichtbaar, staat in een rapport dat het COC vandaag presenteert bij de Verenigde Naties. COC-internationaal medewerker Nori Spauwen spreekt daar met experts van het VN-kinderrechtencomité in een sessie over Nederland.

Lesbische, homoseksuele en biseksuele kinderen hebben vijf maal vaker suïcidale gedachten dan heterokinderen. Twaalf procent heeft een zelfmoordpoging gedaan. Scholen zijn vaak een sociaal onveilige omgeving voor LHBTI-kinderen: het woord ‘homo’ is een van de meest gebruikte scheldwoorden. Zowel homoseksuele als transgenderjongeren hebben last van heersende genderstereotypen. Kinderen met een intersekse-conditie zijn volledig onzichtbaar in het beleid van de Nederlandse overheid.

Het rapport is gezamenlijk ingediend door COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Interseks/DSD (NNID). Het is het eerste rapport ooit dat aandacht besteedt aan de rechten van kinderen in Nederland die lesbisch, homo, bi of transgender zijn of een intersekse-conditie hebben.

In het rapport, dat een verkorte en vertaalde versie is van de rapportage die COC-voorzitter Tanja Ineke eerder dit jaar aan staatssecretaris Martin van Rijn van WVC aanbood (geschreven door Suzanne van Rossenberg – zie HIER voor meer informatie), doen de drie organisaties een aantal aanbevelingen aan de Nederlandse overheid.

Zo zou er meer aandacht voor LHBTI-kinderen moeten komen in de jeugdzorg. Op dit moment is er weinig expertise binnen de jeugdzorg over de situatie en behoeften van deze jongeren. De Nederlandse overheid zou moeten garanderen dat de vaardigheden en kennis van jeugdzorgmedewerkers voldoende zijn om adequaat te reageren op de situatie van LHBTI-jongeren.

De nieuwe transgenderwet, die afgelopen juni van kracht ging, stelt de minimale leeftijd om van geslacht te veranderen op 16. Dit betekent dat transgenderkinderen jarenlang rondlopen met de verkeerde identiteitspapieren, waar ze veel last van ondervinden. Het onderzoek van COC wijst uit dat 80 procent van de transgenderkinderen vóór hun 16e levensjaar hun geslacht willen kunnen wijzigen. De overheid zou moeten luisteren naar deze kinderen en hun genderidentiteit erkennen: de minimumleeftijd moet verlaagd of afgeschaft worden.

In het rapport worden kinderen met een intersekse-conditie als ‘nieuwe doelgroep’ geïntroduceerd. Er is vrijwel niets bekend over kinderen met een intersekse-conditie in Nederland. Daarom kunnen hun kinderrechten moeilijk worden getoetst. De ministeries van VWS en OCW zouden onderzoek moeten stimuleren naar het welbevinden van kinderen met een intersekse-conditie. “Intersekse moet niet meer als medisch probleem gezien worden, maar als een emancipatiekwestie,” zegt Miriam van der Have, voorzitter van NNID.

In juni 2015 zal het VN-Kinderrechtencomité haar aanbevelingen presenteren aan de Nederlandse overheid.

[Bron: COC NL – Foto: Iedereenisanders.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , , , ,