Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VN-expert roept op tot actie om wereldwijde mensenrechtenschendingen LHBT’s te stoppen

29 oktober 2017 -

Er is onmiddellijke actie nodig om een einde te maken aan de schrikbarende wereldwijde mensenrechtenschendingen op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie (SOGI). Dat zei Vitit Muntarbhorn, de eerste onafhankelijke LHBT-mensenrechtenexpert bij de Verenigde Naties, afgelopen vrijdag in New York bij de presentatie van zijn eerste rapport aan de VN-lidstaten. 

“Het is onaanvaardbaar dat mensen met een veronderstelde of daadwerkelijke seksuele oriëntatie, genderindentiteit of genderexpressie die afwijkt van de sociale norm in veel delen van de wereld slachtoffer worden van geweld en discriminatie”, zei Muntarbhorn. “In meer dan 70 landen zijn seksuele relaties van paren van gelijk geslacht verboden en in sommige landen staat daar zelfs de doodstraf op.”

LHBT’s leiden volgens Muntarbhorn onder een veelvoud van flagrante mensenrechtenschendingen. Dan gaat het om: moord, verkrachting, verminking, marteling, willekeurige opsluiting, ontvoering en fysieke en mentale mishandeling. Hij wees erop dat LHBT’s veroordeeld kunnen worden tot het ondergaan van zweepslagen, gedwongen kunnen worden tot het ondergaan van chirurgische behandelingen en van jongs af aan leiden onder hatelijke pesterijen en maatschappelijke veroordelingen die uiteindelijk zelfs tot zelfmoord kunnen leiden.

Muntarbhorn vindt dat alle strafwetten tegen homoseksuele relaties afgeschaft moeten worden en dat verdedigers van mensenrechten die zich inzetten voor LHBT’s beter beschermd moeten worden. Hij riep op om te komen dat effectieve anti-discriminatiewetgeving in zowel de publieke als de private sfeer.

“Non-gouvernementele organisaties, mensenrechenverdedigers, LHBT-activisten en onafhankelijke nationale mensenrechteninstituten spelen een cruciale rol in het bevorderen van een inclusieve samenleving zonder discriminatie en onderscheid – ook als het gaat om het bevorderen van begrip en respect voor mensenrechten, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie”, zei Muntarbhorn.

De Thaise mensenrechtenexpert Vitit Muntarbhorn werd eind september vorig jaar door de VN-Mensenrechtenraad benoemd als eerste VN Onafhankelijk Expert Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit, belast met het in kaart brengen van geweld en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) en het bevorderen van de naleving van mensenrechten van LHBT’s. Zijn aanstelling was het resultaat van jaren strijd door de internationale LHBT-beweging binnen de VN. COC Nederland heeft een consultatieve status bij de VN en is steeds nauw betrokken geweest bij de lobby om tot deze benoeming te komen.

[Bron: COC NL, VN – Foto Vitit Muntarbhorn tijdens IDAHOT-Forum 2017 in Brussel – met dank aan ZiZo-Timothy Junes]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,