Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VN Onafhankelijk Expert LHBT-mensenrechten veilig gesteld

21 november 2016 -

Het mandaat van de Onafhankelijk Expert voor LHBT-mensenrechten van de Verenigde Naties is veilig gesteld, ondanks hevige oppositie. “Dit is een grote overwinning voor de internationale LHBT-beweging”, zegt COC’s internationaal medewerker Joyce Hamilton, die de afgelopen week in New York was om te lobbyen voor het behoud van het mandaat van de VN-Onafhankelijk Expert.

De Thaise mensenrechtenexpert Vitit Muntarbhorn (zie foto) werd eind september door de VN-Mensenrechtenraad benoemd als eerste VN Onafhankelijk Expert Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit, belast met het in kaart brengen van geweld en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) en het bevorderen van de naleving van mensenrechten van LHBT’s. Zijn aanstelling was het resultaat van jaren strijd door de LHBT-beweging, waaronder COC Nederland, binnen de VN.

Tegen zijn benoeming kwam verzet geleid door de Afrikaanse Groep binnen de VN – gesteund door Rusland, China en islamitische landen verenigd in de OIC. Namens die groep diende Botswana een resolutie in, waarin de rechtsgeldigheid van het mandaat van de VN-Onafhankelijk Expert voor LHBT-rechten werd betwist. Gesteld werd verder dat mensenrechten op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) niet universeel erkend worden en geen deel uitmaken van het internationaal recht.

De internationale LHBT-beweging tegen deze resolutie in verzet gekomen. In een verklaring, ondertekend door 850 LHBTI- en mensenrechtenorganisaties – waaronder het COC, werden VN-lidstaten op het belang van de VN-Onafhankelijk Expert gewezen en opgeroepen om het mandaat daarvoor en de benoeming van Muntarbhorn veilig te stellen.

Acht Latijns-Amerikaanse landen – Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Mexico en Uruguay – hebben daarop een amendement ingediend om de angel uit de resolutie van Botswana te halen.

vn-stemming-lhbt-special-expert-21-november-2016-klein

Dat amendement werd aangenomen – 84 landen stemden voor, 77 tegen en 17 landen onthielden zich van stemming. Belangrijk daarbij is dat ook zes Afrikaanse landen – Guinee-Bissau, Kaapverdië, Liberia, Rwanda, Seychellen en Zuid-Afrika – voor het amendement stemden of zich van stemming onthielden.

“De oppositie tegen aanstelling van de Onafhankelijk Expert geeft maar weer aan hoe belangrijk en ontzettend nodig die juist is voor het structureel door de VN laten onderzoeken van geweld en discriminatie tegen LHBT’s wereldwijd”, zegt Joyce Hamilton, internationaal medewerker van COC Nederland. “Landen blijven ontkennen dat er een probleem is, dat LHBT’s bestaan en mensenrechten hebben, en blijven proberen onder het mom van soevereiniteit en onafhankelijkheid zich te onttrekken aan internationale mensenrechtenstandaarden als het om LHBT’s gaat. De steun van de Algemene Vergadering van de VN vandaag is daarom een positief signaal aan LHBT’s wereldwijd.”

[Bron: COC NL – Foto Vitit Muntarbhorn: CC-UN Photo/Jean-Marc Ferré]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , ,