Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VN-organisaties spreken zich uit voor mensenrechten van LHBTI’s

29 september 2015 -

In een ongekende gezamenlijke verklaring hebben 12 VN-organisaties* zich vandaag onomwonden uitgesproken voor het beëindigen van het geweld en de discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s).

“Het is voor het eerst dat zo veel leden van de VN-familie de krachten bundelen ter verdediging van de fundamentele rechten van LHBTI’s”, zegt Charles Radcliffe, hoofd mondiale vraagstukken van het VN-Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten. “Het is zowel een uitdrukking van het commitment van de VN-organisaties, als een krachtige oproep aan de regeringen van de wereld om tot actie over te gaan om een einde te maken aan homo-, bi- en transfoob geweld en discriminatie en de mishandeling van mensen met een intersekse-conditie.”

De verklaring wijst met nadruk op het verband tussen mensenrechtenschendingen van LHBTI’s en slechte gezondheid, het uiteenvallen van gezinnen, sociale en economische uitsluiting en verloren kansen op ontwikkeling en economische groei. Daarbij wordt de regeringen duidelijk voorgehouden welke stappen noodzakelijk zijn om vooral het geweld in te dammen en individuele LHBTI’s te beschermen tegen discriminatie. Daarvoor is het nodig dat landen maatregelen nemen om het onderzoek en het rapporteren van haatmisdrijven te verbeteren, marteling en mishandeling terug te dringen, discriminatie te verbieden en wetten af te schaffen die nu gebruikt worden om mensen vanwege hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie te arresteren, bestraffen of te discrimineren.

12 VN-organisaties - Verklaring Mensenrechten LHBTI's - september 2015

De VN-organisaties pleiten onder meer voor decriminalisering van homoseksuele handelingen, tegen behandelingen om seksuele gerichtheid te veranderen (‘homogenezing’), tegen medische tests om iemands seksuele gerichtheid vast te stellen (‘homotests’) en tegen onvrijwillige en potentieel schadelijke medische ingrepen bij interseksuele kinderen.

“Geweld tegen en discriminatie van mensen vanwege hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit en seksuele kenmerken zijn een mensenrechtenschending en ruïneren hele gemeenschappen. Dat is de reden dat VN-organisaties die wereldwijd samenwerken op een breed scala van aandachtsgebieden – van mensenrechten tot gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, ontwikkelingshulp, kinderrechten, gendergelijkheid, voedselzekerheid en vluchtelingenbeleid – samen oproepen tot verandering”, zegt Radcliffe. “Dat heeft belangrijke symbolische waarde, maar de praktische aanbevelingen die we naar voren brengen zijn belangrijker. We hopen dat ons statement kan bijdragen aan een blauwdruk voor regeringen en aan het werk van de VN-teams die wereldwijd actief zijn.”

De gezamenlijke VN-verklaring Ending Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People wordt onderschreven door 12 VN-organisaties – te weten*:

 • Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
 • Hoge Commissariaat voor de Rechten van de Mens (OHCHR)
 • Secretariaat van UNAIDS
 • VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP)
 • UNESCO
 • VN-Bevolkingsfonds (UNFPA)
 • VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR)
 • VN-Kinderfonds (UNICEF)
 • VN-Bureau voor Drugs en Misdaadbestrijding (UNODC)
 • VN-Vrouwen (UN Women)
 • VN-Wereldvoedselprogramma (WFP)
 • Wereldgezondsorganisatie (WHO)

[Bron: OHCHR]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, ,