Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VN roepen op tot bescherming transgenders

21 november 2012 -

Het Derde Comité van de Verenigde Naties stemde op dinsdag 20 november 2012 voor een historische resolutie waarin staten worden opgeroepen transgenders te beschermen tegen buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies. COC Nederland werkte de afgelopen weken met collega-organisaties aan het verwerven van steun voor de resolutie.

De resolutie is historisch omdat het VN-comité voor het eerst buitengerechtelijke executies op grond van genderidentiteit veroordeelt; dat gebeurde eerder al voor seksuele voorkeur. Bovendien stemde de VN nog niet eerder in een zo grote meerderheid vóór een LHBT-gerelateerd onderwerp: 109 staten stemden vóór, 1 tegen en 65 onthielden zich van stemming.

Bijzonder is dat de resolutie juist werd aangenomen op de Internationale Transgender Gedenkdag, de dag waarop in de hele wereld transgenders worden herdacht die wegens hun identiteit zijn vermoord of geëxecuteerd. Dat waren er in 2012 al 265, 20% meer dan in 2011; bijna dagelijks wordt er dus ergens ter wereld een transgender vermoord.

‘Nu de wereldgemeenschap zich in zo’n grote meerderheid heeft uitgesproken, is het tijd dat ook de laatste tegenstanders erkennen dat LHBT-rechten mensenrechten zijn, en dat elk land die rechten dient te respecteren,’ aldus internationaal beleidsmedewerker Joyce Hamilton van het COC. ‘Het kan niet zo zijn dat transgenders, homo’s, lesbiennes en biseksuelen in sommige landen in feite vogelvrij zijn en ongestraft vermoord mogen wor

den. Elk land moet al haar burgers beschermen, ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit.’

De resolutie van het VN-comité roept staten op om het recht op leven van ieder mens te beschermen en executie en moord met een discriminerende achtergrond steeds te vervolgen, ook wanneer sprake is van discriminatie op grond van genderidentiteit of seksuele voorkeur. Zweden nam het initiatief om genderidentiteit aan de resolutie toe te voegen. Ook wist dat land – gesteund door een internationale coalitie van mensenrechtenorganisaties waar het COC deel van uit maakt – te voorkomen dat de Verenigde Arabische Emiraten succes hadden met hun pleidooi om genderidentiteit én seksuele voorkeur juist buiten de resolutie te houden.

Hamilton is optimistisch over het vervolg: ‘Dit is een positief signaal dat de opwaartse trend voor LHBT-rechten bij de VN bevestigt. We zijn er nog lang niet, maar steeds meer landen stemmen vóór LHBT-rechten en het is voor het eerst dat de ernstigste mensenrechtenschendingen tegen transgenders op dit niveau veroordeeld worden.’

Behalve bij de VN, lobbyt het COC , samen met activisten uit tal van landen, intensief bij internationale organisaties als de OVSE en de Raad van Europa. Ook steunt de belangenorganisatie LHBT-organisaties in tal van landen bij de opbouw van een eigen, sterke en zelfbewuste LHBT-gemeenschap.

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

Bron: COC Nederland – Foto: IGLHRC

zp8497586rq
Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , ,