Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VN – Statement over geweld tegen vrouwen en transgenders

15 maart 2013 -

Bij de VN-Commission on the Status of Women in New York hebben 89 organisaties uit 48 landen een statement ondertekend waarmee ze aandacht vragen voor geweld tegen lesbische en biseksuele vrouwen en transgenders. COC Nederland is in New York aanwezig om hiervoor meer aandacht te vragen.

De CSW, die elk jaar plaatsvindt, staat bekend als een van de meest conservatieve onderdelen van de VN. De rechten van lesbische en biseksuele vrouwen en transgenders zijn hier nooit eerder officieel vastgelegd, hoewel dat in andere delen van de VN meer en meer gebeurt. COC Nederland is in New York aanwezig en zet zich samen met andere organisaties in om ervoor te zorgen dat er deze positieve trend zich ook in de CSW doorzet.

Dit jaar is het thema van de CSW geweld tegen vrouwen. COC Nederland organiseerde een panel met sprekers uit Libanon, Venezuela, Botswana en Canada dat specifiek aandacht vroeg voor geweld tegen lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LBT’s).

Tamara Adrian, rechtenprofessor in Venezuela en directeur van de organisatie Diverlex, sprak over hate crimes tegen transgenders in Latijns Amerika. Dit deel van de wereld kent het hoogste aantal vastgelegde moorden op transgenders. Een van de oorzaken hiervan is dat de sociaal-economische perspectieven van transgenders heel laag zijn; in veel gevallen moeten zij uitwijken naar prostitutie omdat het vinden van ander werk erg moeilijk is. Dit maakt hen vervolgens zeer kwetsbaar voor geweldplegers. Zij genieten weinig tot geen bescherming van de staat tegen dit soort geweld.

Achter vlnr: Tamara Adrian, Monica Tabengwa, Lynn Darwich, Kim Vance
Voor namens COC Nederland: Nori Spauwen en Cynthia Rothschild

Human Rights Watch gaf in 2011 een rapport uit over geweld tegen lesbiennes en transgendermannen in Afrika, onder de titel We’ll show you you are a woman. Monica Tabengwa uit Botswana, die voor HRW onderzoek doet naar LHBT’s in Afrika, beschreef tijdens het panel hoe zwarte lesbiennes in Zuid-Afrika alarmerend vaak slachtoffer zijn van (vaak brute) verkrachtingen en moorden. Ook leidt deze cultuur van geweld vaak tot zelfmoord. In andere delen van Afrika waar homoseksualiteit gecriminaliseerd is, leidt dit er vaak toe dat burgers de wet in eigen handen nemen en denken dat zij gelegitimeerd geweld kunnen plegen tegen LBT-vrouwen. Hate speech van politici draagt hieraan bij, zoals dat de Zimbabwaanse president Robert Mugabe LHBT’s “lager dan dieren” noemde. Tabengwa gaf aan dat het monitoren en documenteren van geweld tegen LBT-vrouwen zeer belangrijk is om een volledige analyse van de problematiek te maken.

In het Midden-Oosten is de strijd met conservatieve krachten nog lang niet gestreden, zei Lynn Darwich van de Libanese organisatie Meem. De ondergeschikte positie van LBT-vrouwen is hier diep ingebed in de hiërarchische machtsstructuren, dus is het nodig om niet alleen voor LBT-rechten te strijden, maar voor het transformeren van de gehele cultuur van onderdrukking van alle gemarginaliseerde groepen, zei Darwich: “Er is niet zoiets als een single-issue strijd, want wij leiden geen singe-issue levens.”

De oplossingen voor deze problemen, zei Kim Vance van ARC International, zijn niet simpel. In veel delen van de wereld gaan de geweldplegers vrijuit. Daarnaast is er weinig betrouwbare data beschikbaar omdat LBT-vrouwen geen aangifte durven te doen of hun aangifte niet of verkeerd wordt verwerkt door de autoriteiten. Het geweld tegen LBT-vrouwen is vaak van zeer ernstige aard, omdat de plegers een boodschap willen uitzenden naar de rest van de samenleving. Ook is er heel vaak sprake van seksueel geweld, en geweld binnen het gezin of door familieleden.

Om de VN publiekelijk te wijzen op de urgentie van deze soorten van geweld, faciliteerde COC Nederland samen met andere organisaties twee statements tijdens de officiële bijeenkomst van de CSW. Een daarvan werd door 89 organisaties uit 48 landen ondertekend, en werd door Noelene Nabulivou in de officiële sessie van de CSW voorgelezen – zie foto hierboven en het YouTube-filmje hieronder.

[Bron/Illustraties: COC NL-Nori Spauwen]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

Categorie:
homepage, Internationaal, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , ,