Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VN vernieuwt cruciaal mandaat van mensenrechten expert op het gebied van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

7 juli 2022 -

De VN-Mensenrechtenraad bevestigt nogmaals zijn inzet voor de bestrijding van discriminatie en geweld op grond van SOGI en herinnert alle staten aan hun verplichtingen jegens LHBT en gender-diverse mensen.

(Genève, 7 juli 2022) – De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen om het mandaat van de onafhankelijke expert inzake bescherming tegen geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) met drie jaar te verlengen. Tijdens de belangrijke stemming werd de resolutie aangenomen met 23 stemmen voor, 17 tegen en 7 onthoudingen.

1,256 NGOs uit 149 staten en gebieden in alle regio’s steunden een campagne om het mandaat te vernieuwen.

De stemming van 7 juli was de eerste keer dat de Mensenrechtenraad een resolutie aannam waarin expliciet wetgeving wordt veroordeeld die homoseksualiteit en trans- en gender-diverse mensen strafbaar stelt, en staten opriep om discriminerende wetgeving te wijzigen en geweld op grond van SOGI te bestrijden.

“Miljarden mensen leven nog steeds met wetten en maatschappelijke opvattingen die hen in gevaar brengen”, zei Manisha Dhakal van Blue Diamond Society in Nepal, namens een wereldwijde coalitie van maatschappelijke organisaties. “De Raad erkend dat er nog zoveel werk moet worden verzet en heeft nogmaals zijn engagement bevestigd om discriminatie en geweld op grond van SOGI te bestrijden en alle staten te herinneren aan hun verplichtingen jegens deze gemeenschappen.”

“Het bestaan ​​van een specifiek VN-mensenrechten mechanisme tegen geweld en discriminatie op basis van SOGI is cruciaal voor onze gemeenschappen om op mondiaal niveau gehoord te worden”, voegt Carlos Idibouo van Fierté Afrique Francophone (FAF) uit Ivoorkust toe. “Als de wereld zich echt inzet om niemand achter te laten (Leave No One Behind), kunnen we niet terugdeinzen voor het aanpakken van het geweld en de discriminatie waarmee we worden geconfronteerd. Wetten die onze identiteiten en acties criminaliseren, zijn onrechtvaardig en mogen niet langer worden getolereerd.”

Het mandaat van de Onafhankelijke Expert dat in 2016 werd aangenomen en in 2019 voor het eerst werd vernieuwd, wordt ondersteund door een groeiend aantal staten uit alle regio’s.  De resolutie om het mandaat in het leven te roepen en te vernieuwen werd gepresenteerd door een kerngroep van zeven Latijns-Amerikaanse landen – Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Mexico en Uruguay – en werd mede gesponsord door 60 landen uit alle regio’s.

“Na een verlenging voor nog eens drie jaar, zal dit mandaat nu doorgaan met het ondersteunen van initiatieven in landen over de hele wereld die bijdragen aan de gelijkwaardigheid van LHBT en gender-diverse mensen, en om hun stem en getuigenissen te versterken in internationale mensenrechten fora,”  voegt Aleh Ordóñez Rodríguez van Ledeser uit Mexico toe.

Tijdens de stemming zijn 12 van de 13 vijandige amendementen met succes overwonnen. Een grote overwinning waarmee de kern van de resolutie die het universele karakter van de internationale mensenrechten bevestigt, bevestigd werd.

De Onafhankelijke Expert beoordeelt de uitvoering van de internationale mensenrechten door met staten te praten en samen te werken met andere VN- en regionale mechanismen om geweld en discriminatie aan te pakken. Sinds 2016 heeft de wereld meer gehoord over de impact van de criminalisering van homoseksualiteit; de noodzaak om het geslacht van een persoon wettelijk te erkennen; de belemmeringen voor sociale inclusie en het belang van het verzamelen van gegevens over LHBT-levens; de schade die wordt veroorzaakt door zogenaamde ‘conversietherapie’, en meer. De Expert heeft ook goede praktijken onder de aandacht gebracht om discriminatie te voorkomen en heeft onlangs bezoeken gebracht aan Argentinië, Georgië, Mozambique, Tunesië en Oekraïne.

“We zien wereldwijd, ook in Nederland, dat discriminatie en geweld tegen LHBT-personen nog steeds aanhoudt. Het mandaat van de Onafhankelijk Expert blijft daarom voor ons en voor onze partners wereldwijd cruciaal om op VN-niveau deze mensenrechtenschendingen aan te kunnen kaarten en samen toe te werken naar een wereld waarin LHBT-personen vrij zijn van discriminatie en geweld op basis van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit.” zegt Emmie Wienhoven van COC Nederland. 

We hopen dat alle regeringen volledig samenwerken met de Onafhankelijke Expert bij dit belangrijke werk, om zo een ​​wereld tot stand te brengen die vrij is van geweld en discriminatie voor alle mensen, ongeacht hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal
Tags: