Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VS – Hooggerechtshof Californië behandeld Proposition 8

19 november 2008 -

Het Hooggerechtshof van Californië heeft besloten de klachten over Proposition 8, het referendum voor een wijzing van de Grondwet waardoor het huwelijk enkel nog open staat voor man/vrouwparen, maart 2009 in behandeling te nemen. In afwachting van het vonnis van het Hooggerechtshof worden geen nieuwe huwelijken van paren van gelijk geslacht gesloten, maar de al gesloten huwelijken blijven wel geldig.

De klachten tegen Proposition 8 zijn ingediend door holebi- en burgerrechtnorganisaties Lambda Legal, het National Center for Lesbian Rights en de American Civil Liberties Union namens zes individuen en door Equality California.

Daarnaast is ook een klacht ingediend door de steden San Francisco, Los Angeles en Santa Clara en door een advocaat uit Los Angeles.

De klacht krijgt ook de steun van Arnold Schwarzenegger, de gouverneur van Californië.

Het verzoek om tot het vonnis van het Hooggerechtshof het sluiten van huwelijken van paren van gelijk geslacht toe te staan, werd door het Hooggerechtshof afgewezen. Dat verzoek kreeg enkel de steun van rechter Carlos R. Moreno.

De klagers zijn van oordeel dat Proposition 8 de Grondwet van Californië fundamenteel wijzigt, omdat het een in mei jl. door het Hooggerechtshof toegekend recht op grond van het grondwettelijk beginsel van gelijkberechtiging ontneemt aan een groep burgers. De Grondwet staat volgens de klagers niet toe dat zo’n fundamentele wijziging door een volkstelling tot stand komt, maar enkel door een tweederde meerderheid in de volksvertegenwoordiging.

In de afgelopen honderd jaar heeft het Hooggerechtshof van Californië negen zaken behandeld waarin de grondwettelijkheid van de uitkomst van een referendum werd aangevochten. In drie gevallen oordeelde het Hooggerechtshof in het voordeel van de klagers.

Het is (uiteraard) onduidelijk hoe het Hooggerechtshof in deze zaak zal oordelen, maar kenners schatten in dat ten ministe één rechter voorstander is van het buitenwerking stellen van Proposition 8.

Omdat het Hooggerechtshof pas maart volgend jaar een hoorzitting over deze kwestie houdt, kan het best een jaar duren voor er een definitief vonnis uitgesproken wordt over deze grondwettelijke kwestie.

In de tussentijd zitten ook de tegenstanders van het huwelijk van paren van gelijk geslacht niet stil. Ze zijn al begonnen met procedures om de al gesloten huwelijken ongrondwettelijk te laten verklaren. Ook die juridische procedure zal echter de nodige tijd kosten. Verder hebben ze ook al publiekelijk gedreigd uitzettingsprocedures te starten tegen elke rechter die voor het buitenwerking stellen van Proposition 8 stemt.

De voorstanders van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht bereiden zich – in afwachting van het vonnis van het Hooggerechthof – inmiddels al voor op het organiseren van een nieuw referendum. De kans is groot dat de inwoners van Californië volgend najaar opnieuw over deze kwestie moeten stemmen.

Categorie:
Internationaal
Tags: