Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VS – Leger ontslaat weer militair die openlijk homo is

7 mei 2009 -

Dan Choi, eerste luitenant in de Nationale Garde en afgestudeerd aan de vermaarde militaire academie West Point, is ontslagen. Dat ontslag komt anderhalve maand nadat hij publiekelijk zijn homoseksualiteit en de oprichting van Knights Out Group, een belangenvereniging voor openlijk holebi’s en transgenders voor West Point, bekend maakte.

Choi is daarmee het zoveelste slachtoffer van het Don’t Ask, Don’t Tell-beleid. President Obama heeft beloofd daaraan een einde te maken, maar erg voortvarend stelt de president zich niet op.

Dan Choi, een veteraan uit de Irakoorlog en een arabisch vertaler, verscheen 19 maart jl. live op tv in The Rachel Maddow Show_. Daar maakte hij zijn homoseksualiteit bekend.

‘Door deze drie woorden te zeggen – _I am gay – deze drie woorden zijn in strijd met de militaire code van het Amerikaanse leger. Die code is vergiftigd door mensen die willen dat wij liegen…het is een immorele code die in strijd is met alles wat we op West Point leren – in strijd met onze erecode’.

Afgelopen week ontving Choi een brief waarin gesteld wordt dat zijn publieke bekentenis dat hij homoseksueel is een reden is voor ontslag uit het leger. Zijn optreden zou ‘een negatieve invloed hebben op de orde en discipline van de New York Nationale Garde’.

Sinds de invoering van Don’t Ask, Don’t Tell (DADT) vijftien jaar geleden zijn zo’n 12.500 militairen vanwege hun homoseksualiteit ontslagen.

President Obama heeft tijdens de verkiezingscampagne meermaals laten weten dat hij tegen het DADT-beleid is en dit herroepen moet worden. Dat stond oorspronkelijk ook op de site van het Witte Huis met de burgerrechtenagenda, waarop ook de prioriteiten voor het holebi/transgenderbeleid in tien punten uitgewerkt werden.

Inmiddels is die pagina stilzwijgend gewijzigd. Het tienpuntenplan voor holebi/transgenderrechten is geschrapt en de beleidsvoornemens worden nu in algemene bewoordingen genoemd. Over DADT staat er slechts dat de president een ‘voorstander’ is van het herroepen van DADT ‘op een verstandige manier die onze krijgsmacht en nationale veiligheid versterkt’.

Obama heeft inmiddels wel opdracht gegeven voor een onderzoek naar de effecten van het DADT-beleid. Daarmee is de zaak voorlopig op de lange baan geschoven. Prioriteit heeft nu eerst de Amerikaanse terugtrekking uit Irak – ook een verkiezingsbelofte van Obama.

Commentatoren concluderen dat Obama voorzichtig optreedt om de fout van zijn Democratische voorganger Bill Clinton te voorkomen. Die begon aan het begin van zijn presidentschap voortvarend met een initiatief om homoseksuelen toe te laten in het leger, maar leed een bittere nederlaag door het verzet van de legertop. Dat dwong Clinton tot het instellen van het DADT-beleid en leverde hem gedurende zijn hele presidentschap een verstoorde relatie met de krijgsmacht op.

Zie ook de website van de Knights Out Group

Zie verder:

VS – Obama presenteert holebi/transgenderbeleid

Categorie:
Internationaal
Tags:
,