Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

VS – Obama vraagt krijgsmacht om studie DADT-beleid

1 februari 2009 -

President Barack Obama heeft de krijgsmacht om een uitgebreide studie naar de gevolgen van het afschaffen van het Don’t Ask, Don’t Tell (DADT)-beleid gevraagd.

Dit is de eerste stap van de nieuwe Amerikaanse president om openlijke homoseksuelen toe te staan in de krijgsmacht te dienen. Ondertussen ontslaat de krijgsmacht nog steeds militairen vanwege het DADT-beleid…

President Obama hoopt met deze eerste behoedzame stap in de krijgsmacht en in het Congres draagvlak voor de afschaffing van DADT te krijgen.

Daarmee wil Obama voorkomen de fouten te maken die zijn Democratische voorganger Bill Clinton in de jaren negentig maakte toen hij door een presidentieel besluit een einde aan de homo-discriminatie in de krijgsmacht wilde maken. Die eenzijdige actie van Clinton leidde tot zo veel weerstand van de generale staf, dat de president uiteindelijk bakzeil haalde.

Anonieme bronnen in het Pentagon – het Amerikaanse ministerie van Defensie – bevestigen dat een snelle afschaffing van DADT niet verwacht wordt.

Naar verluidt hebben medewerkers van admiraal Mike Mullen, de voorzitter van de generale staf van de Amerikaanse krijgsmacht, de verzekering gekregen dat de legerleiding niet al dit jaar en mogelijk pas volgend jaar een formeel presidentieel verzoek tot afschaffing van DADT zal krijgen.

De afschaffing van DADT is één van de verkiezingsbeloften van Barack Obama, maar hij heeft daarbij nooit aangegeven op welke termijn hij dit zal doen. Zeker is in elk geval dat Obama hierover geen confrontatie met de legerleiding wil – zoals Clinton die moest ondergaan – zolang de Amerikaanse troepen nog niet uit Irak zijn teruggetrokken.

Homoseksualiteit is nog altijd omstreden in het Amerikaanse leger, hoewel recente studies aantonen dat de accepatatie daarvan onder militairen wel toeneemt. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat het Amerikaanse leger veelvuldig samenwerkt met landen als Groot-Brittanië en Israël, waar homoseksuele militairen openlijk toegestaan zijn toegestaan.

Ondertussen worden er nog altijd militairen ontslagen als bekend wordt dat ze homoseksueel zijn. De Kansas National Guard heeft onlangs Amy Brian ontslagen op grond van een melding van een burgercollega die haar had zien zoenen met een vriendin terwijl ze beide in de rij stonden bij de kassa van supermarkt Wal-Mart. Brian diende al negen jaar, waaronder een periode in Irak, maar behoort nu bij de meer 12.500 militairen die op grond van DADT ontslagen zijn.

Categorie:
Internationaal
Tags: