Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \\\'Heroes\\\' met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

WikiLeaks over Brits asielbeleid Iraanse homo’s

4 februari 2011 -

Het Verenigd Koninkrijk kiest er bewust voor om spanningen met Iran over de schending van mensenrechten van homoseksuelen te vermijden om de diplomatieke onderhandelingen over de nucleaire ambities van Iran niet in gevaar te brengen. Dat blijkt uit een in The Daily Telegraph gepubliceerd WikiLeaks-bericht van de Amerikaanse ambassade in Londen aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de Britse behandeling van de Iraanse homoseksuele asielzoeker Mehdi Kazemi.

In het ambtsbericht van de Amerikaanse ambassade in Londen wordt de asielzaak van Mehdi Kazemi kort samengevat en geëvalueerd. Daarin wordt ook de periode aangestipt dat Kazemi vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland gevlucht is om in ons land asiel aan te vragen.

De Britten hebben de Amerikanen laten weten dat ze – mede onder druk van actiegroepen, parlementsleden en de publieke opinie – asiel hebben verleend aan Mehdi Kazemi. Niet vanwege de vervolging van homoseksuelen in Iran, maar omdat hij erkent werd als ‘gay rights campaigner’. Een soortgelijke beslissing verwachten de Britse informanten in de zaak van de lesbische Iraanse asielzoekster Pegah Emambakhsh.

De Britten hebben de Amerikanen verzekerd dat zij vasthouden aan het individueel toetsen van asielverzoeken en vooralsnog niet het voorbeeld van andere Europese landen – zoals Nederland – zullen volgen om Iraanse homoseksuelen asiel te verlenen op grond van de erkenning dat er sprake is van vervolging van homoseksuelen in Iran.

Wel laten de Britten weten dat ze hun beleid – dat een ‘zware bewijslast’ met zich meebrengt voor homoseksuele asielzoekers – wellicht zullen wijzigen, maar niet voor een sleutelfase in de onderhandelingen van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland (P5+1) met Iran over de nucleaire ambities van dit land afgesloten is.

De Amerikanen stellen vast dat de Britten groot belang hechten aan de Iraanse reactie op de lopende P5+1-onderhandelingen. De Britten zullen in die periode de veiligheid van Iraanse homoseksuelen die in hun land asiel zoeken wel verzekeren, maar er ook bewust voor kiezen om in het openbaar terughoudend te zijn om Iran aan te spreken op de schending van mensenrechten van homoseksuelen.

De Amerikanen concluderen daarom dat verwacht mag worden dat het Verenigd Koninkrijk nieuwe spanningen door potentieel licht ontvlambare kwesties – zoals homorechten – zullen willen vermijden om de onderhandelingen over nucleaire zaken niet in gevaar te brengen.

Zie voor meer informatie – ook over Mehdi Kazemi – ons dossier Iran.

Categorie:
Internationaal
Tags:
, ,